Vyhľadávanie:

Otvorili spoločné laboratórium

Otvorili spoločné laboratórium

U. S. Steel Košice a TU Košice pri zrode nového pracoviska

Slávnostné otvorenie
Spoločne využívané laboratórium simulácie procesov prúdenia pri plynulom odlievaní ocele prestrihnutím stuhy slávnostne otvorili rektor TU v Košiciach Juraj Sinay a viceprezident U. S. Steel Košice pre technológiu Michael A. Fedorenko.

V priestoroch prevádzkovej haly Katedry metalurgie železa a zlievarenstva Technickej univerzity v Košiciach 5. mája 2004 slávnostne otvorili spoločne využívané laboratórium simulácie procesov prúdenia pri plynulom odlievaní ocele, ktorého súčasťou je integrovaný systém vodných modelov liacej panvy, medzipanvy a kryštalizátora. Na riešení a realizácii laboratória sa podieľali odborníci z Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice a Hutníckej fakulty TU v Košiciach.

Na malej slávnosti pri príležitosti uvedenia laboratória do prevádzky sa zúčastnili rektor košickej Technickej univerzity Juraj Sinay, dekan HF TU Košice Karel Tomášek, viceprezidenti U. S. Steel Košice, pre technológiu Michael A. Fedorenko, pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák a generálny manažér pre výskum a vývoj Robert A. Frascarelli. Nové pracovisko, uviedli v príhovoroch, je prejavom konkrétnej spolupráce oceliarskej spoločnosti a univerzity, ktoré udržiavajú široké kontakty. Vyslovili presvedčenie, že bude prinášať osoh pre obidve strany.

Laboratórium je výsledkom výskumného projektu Modelovanie a optimalizácia prúdenia ocele v metalurgických agregátoch, na ktorom sa podieľali riešitelia Pavol Marek, vedúci odboru Výroba ocele Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice, Mária Gabániová, výskumníčka a vývojárka Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice, Peter Kováč a Jozef Kijac z Katedry metalurgie železa a zlievarenstva Hutníckej fakulty TU Košice. Projekt podporil aj divízny závod Oceliareň U. S. Steel Košice.

"Integrovaný systém vodných modelov liacej panvy, medzipanvy a kryštalizátora s automatickým riadením procesov prúdenia a videozáznamom v mierke 1:3 je geometricky podobný zariadeniu pre plynulé odlievanie ocele č. 2 v oceliarni 1," vraví Pavol Marek. "Systém je automaticky riadený a umožňuje rôzne fyzikálne modelovania. Aktuálnymi možnosťami sú optimalizácia konfigurácie medzipanvy, modelovanie emulgácie krycej trosky v medzipanve, modelovanie intermixu v medzipanve. Perspektívne uvažujeme s rozšírením možností potenciálu systému."

Nové pracovisko, ktoré vyrástlo za dvojmiliónovej finančnej podpory U. S. Steel Košice v priebehu šiestich mesiacov, začne naplno fungovať na prelome mája a júna tohto roku. Bude slúžiť aj ako školiace pracovisko pre študentov univerzity a zamestnancov huty.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...