Vyhľadávanie:

PET fľaše a plechovky sa zálohujú už aj na Slovensku

PET fľaše a plechovky sa zálohujú už aj na Slovensku

Kolegyne a kolegovia. Posledné dni ste určite zachytili informáciu, že na Slovensku sa od 1.1.2022 začalo so zálohovaním plastových fliaš a plechoviek. Cieľom je vyzbierať väčšie množstvo materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad, a v neposlednom rade šetriť prírodné zdroje. Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Práve tento systém má k tomu dopomôcť.

VEDELI STE, ŽE na slovenský trh sa podľa analýz Ministerstva životného prostredia ročne uvedie 1 miliarda plastových fliaš a približne 350 miliónov plechoviek od nápojov? Aj preto je dôležité, aby nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované.

Tu musíme pripomenúť, že oceľ je možné recyklovať neobmedzene, a to bez straty na kvalite. Každý oceliarsky závod je vlastne aj recyklačným závodom, pričom naša fabrika nie je výnimkou. Oceľ má už dnes veľmi vysokú mieru recyklácie. V skutočnosti je najviac recyklovaným materiálom na svete. Čo sa týka Európy, až 84 % (2019) vyprodukovaných obalových materiálov z ocele sa recykluje (APEAL). Šetria sa tak základné suroviny, voda, energia - čím sa zmierňuje dopad na životné prostredie.

To však určite neznamená, že zlepšenie nie je potrebné. Zálohovanie tak prirodzene pre tento účel doplní už zavedený triedený zber odpadu. Navyše, práve plastové fľaše v tomto meradle značne zaostávajú.

AKO NA TO?

Zálohovanie sa týka len obalov s označením "Z – Zálohované" v šípkach, ktoré sa nachádza v blízkosti čiarového kódu spolu s textom "zálohované". Zálohujú sa jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do 3 litrov.

Obaly sa vracajú nestlačené, a nepoškodené. Samozrejme, dbať treba aj na to, aby bol obsah úplne vyprázdnený. Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. Zálohu, my občania-ako spotrebitelia, platíme pri kúpe nápoja. Pri odovzdaní PET fľaše či plechovky dostaneme z automatu papierový kupón, ktorý sa dá v pokladni predajne vymeniť za tovar, ale aj za peniaze.

NEZABUDNIME VŠAK, že pri nápojových obaloch, ktoré nie sú označené „Z“ je stále dôležité správne separovanie odpadu. Navyše, počas prechodného obdobia až do 1. júla 2022 sa v predajniach môžu ešte dopredávať aj nápoje, ktoré do systému budú spadať, ale symbol  Z neobsahujú. Za tie zálohu neplatíme, ani ju nedostaneme späť. Automat takéto obaly ani neprevezme, treba ich umiestniť do doterajšieho systému triedených zberných nádob.

Taktiež je nesmierne dôležité, aby sme naďalej efektívne triedili iné druhy obalových materiálov, akými sú napríklad konzervy, ktoré nie sú súčasťou systému zálohovania.  

Je pravdou, že systém triedenia nie je v mestách a obciach jednotný. To isté môžeme povedať, ak sa pozrieme na celoeurópsku úroveň. Aj toto je jedna z oblastí, ktorou sa organizácia APEAL, združujúca výrobcov obalovej ocele, zaoberá.

Pri správnom nakladaní s odpadmi, ktoré vyprodukujete v rámci domácností, vám môže byť nápomocnou bezplatná mobilná aplikácia Green Bin, ktorá ponúka rady, ako triediť odpad v okresných mestách a navigáciu na zberné dvory a predajne, ktoré zbierajú napr. elektroodpad a staré lieky. Je možné si ju stiahnuť bezplatne cez App Store, alebo prostredníctvom Google Play.

Pomôžme spolu chrániť životné prostredie.

Životný cyklus zálohovaného obalu. Infografika: slovenskozalohuje.sk

Zdroje:

Ministerstvo životného prostredia https://www.minzp.sk/zalohovanie/najcastejsie-otazky.html

APEAL, Recycling - APEAL

Foto: freepik.com

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...