Vyhľadávanie:

Plníme mladým ľuďom sny

Plníme mladým ľuďom sny

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje talentovaných študentov

Spoločnosť U. S. Steel Košice prostredníctvom svojho štipendijného programu, ktorý uplatňuje od roku 2004, podporila už desiatky a desiatky talentovaných mladých ľudí v ich štúdiu na vysokých školách a univerzitách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dnes sú z nich inžinieri, lekári, ekonómovia, právnici, učitelia. K súčasným štipendistom patria aj deti zamestnancov firmy. Čo študujú a prečo, aké sú ich predstavy o budúcej kariére a čo pre ich naplnenie robia, aké sú ich priority a ako vnímajú pomoc zo strany U. S. Steel Košice a jej štipendijného programu? V tomto i nasledujúcom vydaní Ocele východu sa o niektorých z nich dočítate viac.

NAMIESTO POLICAJTKY ENVIRONMENTALISTKA

Veronike Matiovej z Ruskova plány po skončení gymnázia nevyšli. Na Policajnú akadémiu v Bratislave ju pre nedostatok miesta nevzali, musela sa rozhodnúť, čo ďalej. Voľba padla na Technickú univerzitu v Košiciach, odbor environmentálne manažérstvo. Dnes je veľmi spokojná. Bakalárske štúdium ukončila s vyznamenaním a keď sa dozvedela o výmennom študijnom programe Erasmus, neváhala a odišla do Veľkej Británie na Coventry University.
"Iný svet, samostatnosť, nové medzinárodné kontakty a noví priatelia mi dali skutočne veľmi veľa zážitkov a doslova otvorili dvere do reality," vraví. Keďže sa jej na tamojšej univerzite, kde ukončila bakalára, veľmi zapáčilo, rozhodla sa tam v štúdiu pokračovať. Ale už na vlastné náklady. "Posledný rok som teda študovala na dvoch univerzitách. Na Technickej univerzite v Košiciach, kde som bola v júli slávnostne promovaná a bol mi udelený titul inžinier a taktiež na Coventry University, kde získam po odovzdaní diplomovej práce titul MSc."
Štúdium za hranicami nebolo lacné. Ročne vyšlo na 4 860 libier. Aby si ho mohla Veronika dovoliť, musela "zamakať". Celé leto strávila vo Veľkej Británii na brigádach. Cez deň upratovala a pracovala v čistiarni, po večeroch a nociach v pizzerii. Aj keď si po troch mesiacoch nasporila nejaké peniaze, na zaplatenie ubytovania, stravy a celého štúdia to nestačilo. Nezdalo sa jej fér pýtať si peniaze od rodičov (mama je učiteľkou v materskej škole, otec hlavným strojníkom CHÚV v DZ Energetika), keďže sa študovať v zahraničí odhodlala sama. Rozhodla sa požiadať o pomoc U. S. Steel Košice. "Ak by som grant nedostala, nemohla by som ďalší rok v zahraničí doštudovať. Bola to naozaj neoceniteľná pomoc, za ktorú som nesmierne vďačná a do U. S. Steel Košice posielam jedno obrovské ĎAKUJEM. Na Slovensku nie je veľa firiem, ktoré by nezištne pomáhali a podporovali študentov. Práve spoločnosť U. S. Steel Košice už má na "svedomí" kopec študentov, ktorým sa práve vďaka nej otvorili možnosti, o akých možno ani nesnívali a ktoré ich posunuli vpred. Ako som už spomínala, ani ja bez jej pomoci by som určite nemala možnosť študovať na poprednej univerzite vo Veľkej Británii. Navyše som bola jedna z ôsmich študentov, ktorých si univerzita vybrala na dvojtýždennú stáž do Indie. Aj to svedčí o tom, že U. S. Steel Košice naozaj plní študentom sny."
A čo ďalej? Po úspešnom ukončení britskej univerzity by Veronika rada absolvovala stáž v Nemecku v Opel Adam AG, kde si už zaslala prihlášku a momentálne čaká na rozhodnutie. Jej vízia? Nabrať pracovné poznatky a skúsenosti zo zahraničia, ktoré by neskôr vedela využiť na Slovensku. "Osobne si myslím, že nie je správne utekať zo Slovenska za prácou. Je nevyhnutné naberať skúsenosti a pomôcť našej krajine k lepšiemu napredovaniu. Preto som pevne rozhodnutá vrátiť sa späť na Slovensko," prezrádza o sebe. Vo voľnom čase, aj keď ho mala v posledných dvoch rokoch kvôli štúdiu na dvoch univerzitách veľmi málo, veľmi rada číta, hrá squash a cestuje. Baví ju tiež fotografovanie a poľovníctvo.

NA SKUSOCH AJ V ŠANGHAJI

Prvý rok magisterského štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave má za sebou Košičan Vladimír Novák. Do zavŕšenia vysokoškolského štúdia mu ostáva už len rok. Vraví, že štúdium ekonomickej a finančnej matematiky bolo preňho po ukončení strednej školy jednoznačnou voľbou. Matematika, ekonómia a financie ho bavili a škola mu poskytla jedinečný priestor na ďalšie napredovanie. Je šťastný, že si tento odbor zvolil. Už aj preto, že ide o kvalitný študijný program porovnateľný s podobnými programami v iných krajinách. Potvrdzujú to nielen jeho skúsenosti nadobudnuté počas pôsobenia v zahraničí, ale aj úspešnosť absolventov pri hľadaní zamestnania a presadení sa v zahraničných doktorandských programoch.
"Rád by som v budúcnosti pôsobil v niektorej poprednej svetovej ekonomickej inštitúcii respektíve banke, kde by som mal možnosť pretaviť svoje nadobudnuté znalosti do reálnych riešení," hovorí o svojich kariérnych plánoch mladý muž, ktorého otec je náš kolega z dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice a mama učiteľkou anglického jazyka. A nezabudne dodať, že po nazbieraní skúseností v zahraničí by sa chcel vrátiť na Slovensko, aby ich uplatnil doma. Rád by tiež prispel k príprave ďalších slovenských ekonomických odborníkov.
"Dosiahnuť tieto ciele určite nebude ľahké. Preto sa snažím plnohodnotne venovať svojmu štúdiu. V predchádzajúcich rokoch sa mi podarilo nadobudnúť obrovské skúsenosti na stážach v Baskickom centre aplikovanej matematiky, kde som sa stal spoluautorom článku publikovanom na poprednej svetovej konferencii INFOCOM 2011 v Šanghaji, na ktorej som sa mohol osobne zúčastniť a náš výsledok prezentovať. Okrem akademických skúseností sa snažím nadobudnúť aj pracovné skúsenosti a aj preto v súčasnosti stážujem v Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR. Všetky tieto príležitosti mi dali nesmierne veľa a preto dúfam, že sa mi podarí udržať nastúpený trend aj v nasledujúcich rokoch."
Podľa Vladimíra Nováka má pre študenta vysokej školy Štipendijný program U. S. Steel Košice nesmierny prínos. Najmä ak sa snaží sledovať najnovšie svetové trendy a musí vynaložiť nemalé finančné prostriedky na študijné materiály. No ani samotné štúdium nie je lacnou záležitosťou. "Vďaka takejto podpore som mal aj ja možnosť dosahovať také výsledky, aké som docielil," konštatuje a približuje aj svoje životné priority. "Mojimi prioritami je byť šťastný, venovať sa a pomôcť rodine ako sa dá a súčasne si uchovať svoje fyzické a psychické zdravie. V profesijnom živote by som chcel vymyslieť niečo, čo by dopomohlo k prehĺbeniu poznatkov v oblasti, ktorej sa venujem."
V živote každého človeka je dôležité dávať. Vladimír sa osem rokov venoval v svojom osobnom voľne dobrovoľníckej činnosti v korešpondenčných matematických seminároch, kde sa spolu s ostatnými nadšencami snažil podporovať deti obľubujúce prírodné vedy. V súčasnosti sa snaží venovať predovšetkým rodine a niekoľkým svojim koníčkom, medzi ktoré patrí fotografovanie, plávanie a výlety do prírody.

Štipendijný program U. S. Steel Košice v skratke

  • Zámer projektu - podporovať talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice a talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.
  • V rokoch 2004 - 2012 získalo firemné štipendium 268 študentov.
  • V akademickom roku 2012/2013 udelí U. S. Steel Košice štipendium šiestim talentovaným deťom zamestnancov firmy a dvom talentovaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Kritériá výberu - trvalé bydlisko v Košickom kraji, študijné výsledky do priemeru 1,8, sociálne pomery žiadateľa. Deti zamestnancov USSK nie sú limitovaní ani bydliskom, ani príjmom, posudzuje sa, či ide o štúdium technických odborov, alebo o mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti a či zamestnanec pracuje vo firme aspoň tri roky. Dôležitou podmienkou je aj úspešné absolvovanie osobného pohovoru.
  • Uzávierka žiadostí (špecifikácia na www.usske.sk/kariera/stipendijnyprogram) je 15. septembra 2012.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...