Vyhľadávanie:

Po maturitách o skúške dospelosti

Po maturitách o skúške dospelosti

V Strednej priemyselnej škole hutníckej založili novú tradíciu

SPH
Na slávnosti si študenti prevzali aj certifikáty EIS a diplomy za pomoc a spoluprácu pri realizácii rôznych mimoškolských a kultúrnych akcií.

Stredná priemyselná škola hutnícka na Alejovej ulici v Košiciach zakladá novú tradíciu. V uplynulých dňoch sa jej čerství absolventi po prvýkrát v histórii zišli na slávnostnom po maturitnom stretnutí, na ktorom spoločne s pedagógmi zhodnotili výsledky skúšok dospelosti.

Na podujatí, ktoré v rámci projektu ALOHA pripravili a zorganizovali samotní budúci hutníci a redaktorky školského internetového časopisu Vreskot pod vedením učiteľky Heleny Duffekovej, si zároveň prevzalo certifikáty IES a diplomy za pomoc a spoluprácu pri realizácii rôznych mimoškolských a kultúrnych akcií bezmála päťdesiat najúspešnejších a najaktívnejších bývalých študentov.

Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy Ladislava Makóa maturity v školskom roku 2003/2004 zhodnotil jeho zástupca Štefan Tkáčik. Ústne skúšky dospelosti absolvovalo spolu 132 žiakov denného 4-ročného štúdia v odboroch hutníctvo, polytechnika, technické a informatické služby. Z nich 25 s vyznamenaním, 23 s prospechom veľmi dobre a 82 prospelo. Dvom študentom boli z jedného predmetu povolené opravné skúšky. Dvojročné denné po maturitné štúdium v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci úspešne ukončilo dvadsať mladých ľudí.

V roku 1999 získala Stredná priemyselná škola hutnícka v odboroch polytechnika, hutníctvo, zlievačstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a životné prostredie certifikát IES - International Education Society. Ide o najväčšiu neštátnu, nezávislú medzinárodnú inštitúciu, ktorá sa špecializuje na certifikáciu vzdelávacích subjektov v európskych štátoch, a to na základe vlastnej metodiky a podľa ratingových stupníc vychádzajúcich zo štandardov krajín Európskej únie. Rating certifikovaných subjektov sa preveruje a aktualizuje každý rok.

IES na požiadanie vydáva absolventom certifikovaných subjektov medzinárodné certifikáty, ktorých platnosť sa dá overiť aj prostredníctvom internetu. Z rúk predstaviteľov vedenia školy si medzinárodné osvedčenie o vyhovení požiadaviek medzinárodného štandardu pre ukončenie toho-ktorého vzdelávacieho programu prevzali takmer tridsiati absolventi.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...