KONTAKT  |    _eng _sk

Pochvaly i námety na ďalšie zlepšovanie procesu
           Pridané: 16.05.2019
Autor: -c-
Kategória: 05/2019

Absolvovali sme dozorný audit systému manažérstva kvality

V dňoch 6. až 9. mája 2019 podrobila štvorica audítorov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia v zložení Tadeáš Kurilovský, Pavel Chovanec, Pavel Horník a Tibor Molnár spoločnosť U. S. Steel Košice dozornému auditu v oblastiach plnenia požiadaviek normy IATF 16949 pre dodávateľov automobilového priemyslu, ako aj normy ISO 9001:2015. Zistenia externých audítorov si prišli vypočuť vo štvrtok 9. mája do šikmej zasadačky  top manažéri spoločnosti na čele s prezidentom košickej huty Jimom Brunom a ďalší riadiaci pracovníci z divíznych závodov a štábnych útvarov.

Záverečná správa, s ktorou vystúpil vedúci audítor Pavel Horník, zaznamenala viacero pochvalných konštatovaní. Medzi pozitívne zistenia patrí vysoká angažovanosť vrcholového manažmentu, ktorá sa prejavila vytvorením podmienok na výrobu a dodávku kvalitných produktov a ktorú audítori označili  za jednu so silných stránok našej spoločnosti. „Rovnako treba pochváliť aj vynikajúce ekonomické výsledky za rok 2018, ktoré generujú zdroje na ďalší rozvoj, a to rozvojové  či zlepšovacie projekty, a podporujú proces neustáleho zlepšovania,“ uviedol Pavel Horník a k silným stránkach spoločnosti U. S. Steel Košice, ktoré potvrdzujú excelentný spôsob riadenia procesov, pridal aj ďalšie – elektronizácia, ktorá vo firme zrýchľuje tok informácií, výsledky pri dosahovaní cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dobre nastavený systém tzv. dodávkovej výkonnosti, úroveň podporných služieb pre zákazníkov, klesajúci trend počtu oprávnených reklamácií, ktorých riešenie je spojené s jasným narábaním s faktami. Patrí tu aj úroveň odbornej pripravenosti  a spôsobilosti zamestnancov či už sa to týka technológie, inžinieringu, výskumu, výroby alebo plnenia špecifických požiadaviek zákazníkov. Audítori tiež vyzdvihli ďalšiu silnú stránku pri realizácii projektov smerujúcich k zlepšovaniu kvality a hľadaniu úspor, a to vytvorenie nových, predtým nie veľmi zaužívaných modelov a postupov, napríklad zapojenie kontraktorov či subdodávateľov do „domácich“ tímov, ktoré komunikujú s konečnými užívateľmi produktu U. S. Steel Košice. Za dôležité zistenie tiež označili, že všetky dosiahnuté úspory, ktoré vygenerovali Carnegie projekty a ďalšie riešenia, sú potvrdené kontrolingom.

Vážne odchýlky od normy audítori nezaznamenali, odporučili len námety na zlepšenie procesu, týkajúce sa napríklad aktualizácie  informácií a údajov v tlačených verziách a možnosti poskytovania mapy zvitku zákazníkom.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu