KONTAKT  |    _eng _sk

Zložitá situácia v európskom oceliarstve
           Pridané: 16.05.2019
Autor: -r-
Kategória: 05/2019

Začiatkom mája spoločnosť Arcelor-Mittal oznámila vo svojom vyhlásení zníženie výrobných kapacít v Európe o 3 milióny ton. Jeden z najväčších svetových výrobcov ocele dočasne zatvorí vysoké pece a oceliarne v poľskom Krakove a zníži výrobu v španielskom Asturias. Neľahké rozhodnutie bolo prijaté v dôsledku slabnúceho dopytu, nedostatočných ochranných opatrení proti dovozom, vysokých cien energií a zvyšujúcich sa nákladov na ochranu ovzdušia.

Poľský trh s oceľou čelí jedným z najvyšších cien energií a nárastu importov z Ruska. Ceny elektrickej energie sú veľmi vysoké aj v Španielsku a trh s oceľou na juhu Európy trpí kvôli bezprecedentnému nárastu importov z krajín mimo EÚ.

Napriek trvalým ochranným opatreniam, ktoré prijala Európska únia vo februári 2019, nárast importov do Európy kontinuálne pokračoval. Import plochých valcovaných výrobkov dosiahol rekordnú úroveň, z čoho napríklad len nárast dovozu za tepla valcovaných zvitkov sa tento rok zvýšil o 37 % oproti roku 2017.

Okrem toho narástli aj náklady na ochranu ovzdušia, a to približne o 230 % oproti začiatku roku 2018, čo znamená pre výrobcov v EÚ ďalší tlak na ich konkurencieschopnosť, keďže podľa Európskej schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov (EU ETS) znášajú náklady na povolenky len výrobcovia ocele v EÚ. Ako sa uvádza v správe, ArcelorMittal už v minulosti požadoval vytvorenie tzv. zelenej hranice, čo by znamenalo, že pre dovážanú oceľ by mali platiť rovnaké environmentálne normy ako na tú, ktorú produkujú výrobcovia v EÚ podliehajúci smernici EU ETS. V opačnom prípade dostávajú konkurenti mimo EÚ neférovú výhodu.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2