Vyhľadávanie:

Podporujeme zmysluplné projekty

Podporujeme zmysluplné projekty

Nadácia U. S. Steel Košice vyvíja aktivity už takmer sedemnásť rokov

Poslanie Nadácie U. S. Steel Košice, ktorá vznikla v roku 2002, i jej minuloroččinnosť približujeme v rozhovore s jej správkyňou Slávkou Tvrdoňovou.

Nadácia U. S. Steel Košice má za sebou už takmer sedemnásť rokov svojho pôsobenia, počas ktorých podporila stovky verejnoprospešných aktivít v rôznych oblastiach, zdravotníctvo nevynímajúc. Čo o tom hovoria štatistiky?

Pomoc nadácie smerovala už od jej vzniku do viacerých zdravotníckych zariadení v našom meste. Spomeniem napríklad Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, ktorej v ostatných rokoch pomohla prispieť na špeciálne prístrojové vybavenie  do detského audiocentra pre oddelenie ORL, ktoré umožní skríning novorodencov a liečbu malých pacientov s ochorením sluchu, ďalej na zadováženie USG prístrojov, infúznych púmp s dávkovacím systémom pre oddelenie detskej onkológie, mobilných resuscitačných postelí  so špeciálnym vybavením alebo anestéziologického zariadenia.  Podporili sme tiež Nemocnicu Košice – Šaca pri nákupe  digitálneho mamografu,  špeciálneho zariadenia na vyšetrenie zraku pre očné oddelenie a očnú kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Klinika úrazovej chirurgie zasa dostala nový polohovateľný operačný stôl, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach zasa anestéziologické zariadenie, rovnako ako aj Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, ktorý navyše získal aj  moderný operačný stôl. No predmetom nášho záujmu nie sú len projekty v oblasti zdravotníctva.  Naším zámerom, ktorému ostáva nadácia verná už od začiatku svojho pôsobenia, bolo a je podporovať zmysluplné aktivity aj na poli vzdelávania, vedy a výskumu, i také, ktoré sú zamerané na sociálnu a humanitárnu pomoc, zachovávanie kultúrnych hodnôt, či telesnú kultúru a šport.

Zhodnotíte teda krátko činnosť nadácie v minulom roku?

V priebehu roka 2018 sme v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu podporili 70 projektov, z toho v rámci štipendijného programu, ktorý je zameraný na podporu štúdia na vysokých školách a univerzitách doma i v zahraničí  pre talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sme poskytli 58 štipendií. V oblasti sociálnej a humanitárnej to bolo 32 projektov, v oblasti zameranej na zachovávanie kultúrnych hodnôt  6 projektov  a na telesnú kultúru a šport 11 projektov.

Nič to jednotlivca nestojí a predsa môže finančne pomáhať, a to vďaka možnosti venovať vybranému a oprávnenému subjektu svoje dve či tri percentá  zo zaplatenej dane z minuloročného príjmu. Do ktorých oblastí plánuje nadácia košickej oceliarne adresovať svoju podporu v nasledujúcom období?

Podporíme projekty, ktoré prinesú úžitok mnohým ľuďom, najmä tým, ktorí pomoc potrebujú. Opätovne to budú projekty zamerané na vzdelávanie, humanitu a šport.

Pristavme sa ešte pri športe, kde je v centre pozornosti najmä grantový pro­gram Tvoja šanca hrať.  Bude pokračovať aj v budúcom školskom roku?

Bude. Pripomeniem, že tento pro­gram vznikol pred trinástimi rokmi a odvtedy príležitosť rozvíjať svoje nadanie dostalo už 543 mladých športovcov, predovšetkým z radov hokejových, basketbalových, ale aj futbalových  talentov zo sociálne znevýhodnených rodín a od roku 2010 aj  z radov nadaných detí zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. V aktuálnom školskom roku podporujeme v zmysle pravidiel a kritérií  dvanásť mladých športovcov, z toho desať hokejistov a dve basketbalistky. Kritériá na výber žiadateľov zo strany našich kolegov na zaradenie do nového ročníka pro­gramu 2019/2020 sa mierne menia, a to v rámci sociálnych pomerov. Čistý príjem na jedného člena rodiny, bez prídavkov na deti, je stanovený na 450 eur. 

Pomôžme pomáhať

Už ste sa rozhodli, ktorej oprávnenej inštitúcii venujete svoje dve alebo aj tri percentá zo zaplatenej dane z príjmu? Ak chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice, ktorá už šestnásť rokov podporuje verejnoprospešné projekty v rôznych sférach, najmä v oblasti humanity, športu a vzdelávania, postup je jednoduchý. Stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré nájdete na intranete a v stojanoch Ocele východu, a odovzdáte ho  najneskôr do 24. apríla 2019 svojej mzdovej účtovníčke alebo v Zamestnaneckom centre.

Nasledovné údaje poslúžia tým, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo:
044 54 Košice Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma:
nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
35549891                                              

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...