Vyhľadávanie:

Pomoc na hrade i ekovýchovné centrum

Pomoc na hrade i ekovýchovné centrum

Prečo sa hutníci zapojili do grantaového programu Spoločne pre región (4)

Využili príležitosť a zapojili sa do druhého ročníka grantového programu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región. Prečo, na čo sú zamerané ich projekty? Oslovili sme ďalších zamestnancov firmy

Jozef BREZA, DZ Oceliareň

Chceme vytvoriť romantické mestečko pre mládež uprostred zrúcaniny hradu s ponukou dobrovoľníckej práce na hrade a sprievodcovskej služby pre turistov. Mojím cieľom je pomôcť mládeži, konkrétne skautom, ktorí svoj čas prežívajú netradične. Inak ako väčšina ich rovesníkov, ktorí sa nudia a nie sú ochotní vynaložiť žiadnu námahu na to, aby tento stav zmenili. Snaha skautov, aj vďaka grantovému programu Spoločne pre región, prináša mnohonásobné ovocie. A s ním aj formovanie osobnosti mladého človeka pri namáhavej práci v skromných dobových podmienkach, v dobrom kolektíve bez alkoholu, či iných metiel ľudstva, s úmyslom zanechať po sebe prácu, ktorá pomôže iným. Iným pomôže spoznať kus krásnej histórie v nádhernej prírode i samotnú jedinečnosť kultúrnej pamiatky, ktorú nám zanechali naši predkovia a o ktorú sa zatiaľ nepostaral, z rôznych príčin, nikto.
V skratke by som to zhrnul možno takto: vysoko si vážim a som skutočne hrdý na ľudí, čo chcú a vedia pomôcť regiónu, v ktorom žijú. Ďakujem, určite nielen svojím menom každému, kto sa podieľal na tom, aby niečo tak šľachetné mohlo vzniknúť tak blízko nás.

Michal LAZAROVSKÝ, DZ Expedícia

Grantový program našej firmy a Karpatskej nadácie Spoločne pre región vnímam ako podanie pomocnej ruky neziskovým organizáciám na vytváranie krajšej a kvalitnejšej symbiózy človeka s prírodou, športom, kultúrou a podobne. Práve pre túto symbiózu som sa zapojil spoločne s ľuďmi z mimovládnej neziskovej organizácie Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko do programu košickej oceliarne.
Cieľom projektu je vybudovať AVESCENTRUM - ekovýchovné centrum vtáčieho raja, ktoré bude slúžiť na environmentálnu výchovu a propagáciu ochrany mokradí na Chránenom vtáčom území Senianske rybníky. Naším zámerom je osloviť hlavne mládež.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...