KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme pomáhať
           Pridané: 13.04.2017
Autor: -c-
Kategória: 04/2017

Nadácia U. S. Steel Košice môže plniť svoje ušľachtilé poslanie aj vďaka nám

Pomôcť pomáhať môže každý z nás, a to prostredníctvom dvoch či troch percent zo zaplatenej dane zo svojich príjmov, ktoré zašleme na účet oprávnených organizácií a inštitúcií. Patrí k nim aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá už štrnásť rokov transparentným spôsobom  umožňuje realizovať verejnoprospešné aktivity aj vďaka  finančným príspevkom z daní zamestnancov.

V tomto roku si dala za cieľ podporiť zo zaslaných finančných prostriedkov na jej účet deti zamestnancov spoločnosti zaradené do športových a vzdelávacích projektov, detské domovy, domovy na polceste v Prešove a Košiciach i rodiny vo firemnom projekte Sme s vami v pravý čas.

Ak ste sa rozhodli pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice v uskutočňovaní  jej zámerov, vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 %  zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete aj s predtlačenými údajmi nadácie na intranete, v stojanoch Ocele východu a na vrátniciach, a odovzdajte ho svojej mzdovej účtovníčke najneskôr do 25. apríla 2017. Všetkým záujemcom o podporu určite poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice

Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Právna forma: nadácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

V prípade,  že sa rozhodnete pre iný subjekt, musíte vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami.  

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu