KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme pomáhať tam, kde treba
           Pridané: 10.03.2014
Autor: -c-
Kategória: 05/2014

O naše dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane sa uchádza aj Nadácia U. S. Steel Košice

Už ste sa rozhodli, ktorej organizácii pomôžete svojimi percentami zo zaplatenej dane?

Zákon presne určuje, ktorý subjekt môže podiel z nej prijať. Sú to občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja, ako aj Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Podmienkou je, aby bol prijímateľ k 31. decembru predchádzajúceho roka uvedený v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. Poukázať oprávnenému subjektu môžeme dve alebo už aj tri percentá zaplatenej dane z našich príjmov. Tri vtedy, ak sme v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve počas najmenej štyridsiatich hodín a predložíme o tom písomné potvrdenie, ktoré je nám prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný vydať.

O našu priazeň sa aj v tomto roku uchádza Nadácia U. S. Steel Košice. Ak by sme chceli popísať príbehy ľudí v zložitých životných situáciách, ktorým počas svojej existencie od roku 2002 podala pomocnú ruku, iste by nám nestačilo ani niekoľko stoviek stránok. Jej adresnú a konkrétnu podporu ocenili aj desiatky zdravotníckych zariadení v celom regióne východného Slovenska. Prispela na kúpu rôznych diagnostických, preventívnych a liečebných prístrojov skvalitňujúcich zdravotnú starostlivosť o ťažko chorých ľudí a pomohla tak nám všetkým. Pomôcť jej pomáhať môže každý z nás. "Nadácia U. S. Steel Košice v svojich aktivitách neustáva," uviedla jej správkyňa Slávka Tvrdoňová. " Z finančných prostriedkov, ktoré zašlú na jej účet fyzické osoby, podporí užitočné projekty v oblasti vzdelávania, poskytovania sociálnej pomoci a rozvoja telesnej kultúry."

Ak si spomedzi iných oprávnených subjektov vyberiete Nadáciu U. S. Steel Košice a rozhodnete sa jej venovať svoje dve alebo tri percentá, postup sa nemení ani v tomto roku. V marcovom výplatnom termíne dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie. Treba ho vyplniť a odovzdať najneskôr do 22. apríla 2014 svojej mzdovej účtovníčke.

Ak sa rozhodnete pre iný subjekt, postup bude odlišný. Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musíte doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho bydliska sami.

Tým, ktorí si daňové priznanie budú podávať sami a chcú Nadáciu U. S. Steel Košice podporiť, poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Košice 044 54, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu