KONTAKT  |    _eng _sk

Prácu našich dodávateľov si vážime
           Pridané: 21.04.2008
Autor: Marián HUTŇAN
Kategória: 16/2008

Spoločnosť U. S. Steel Košice ocenila najlepších dodávateľov za minulý rok

"Vážime si tvrdú prácu našich dodávateľov, ktorá priniesla pôsobivý vzostup a vzájomné pozitívne výsledky. Našimi spoločnými cieľmi sú zameriavať sa na bezpečnosť, kvalitu, zákaznícky servis a produktivitu. Sme potešení, že vy, ako dodávatelia U. S. Steel, ste si osvojili tieto ciele. Tešíme sa na pokračovanie vašej podpory a zdieľanie úspechov," poďakoval USS Senior Vice-President Christopher J. Navetta dodávateľom U. S. Steel Košice na slávnostnom stretnutí s nimi v piatok, 11. apríla, v košickom Dome umenia.

Stretnutie pod názvom Outstanding Supplier 2007 so zástupcami takmer 50 dodávateľských firiem malo na sklonku uplynulého týždňa v Košiciach premiéru, no v Pittsburghu, sídle korporácie U. S. Steel, sa stalo už tradíciou a ako ďalej v piatok podotkol prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke, na budúci rok rozšíria rady pozvaných hostí aj dodávatelia srbského závodu korporácie - U. S. Steel Serbia. Cieľmi týchto spoločných večerov, pokračoval G. Babcoke, je osobne sa stretnúť s poprednými dodávateľmi, bližšie sa zoznámiť a posilniť vzájomné partnerstvo. "Chceme sa vám aj takýmto spôsobom poďakovať za to, že minulý rok bol veľmi úspešný. Je to jednoznačne aj vďaka vám - našim dodávateľom. Oceňujeme váš osobný vklad a váš podiel na dosiahnutí našich vynikajúcich výsledkov," zopakoval prezident USSK.

C. Navetta pripomenul, že vzťahy s dodávateľmi sú veľmi dôležité pre výkonnosť korporácie a prispeli k jej úspechom. "Ceníme si tieto vzťahy a vieme, že vaša práca a úsilie sú kľúčové pre náš úspech. Za poslednú dekádu sa U. S. Steel veľmi rozrástla - produkujeme 33 miliónov ton ocele v štyroch krajinách. Pri podpore tejto expanzie sme zmenili naše nákupné aktivity. Veľmi tvrdo sme pracovali na utužení vzťahov s našimi dodávateľmi," podčiarkol C. Navetta. V tejto súvislosti spomenul lídrov USS v tomto úsilí - GM pre globálne nakupovanie Lesa Broglieho, GM pre globálne materiálové hospodárenie Toma Coughlina a GM pre globálne strategické suroviny Jima McConnella. "Pracovali každý deň, aby sme udržali správny smer a robili správne veci spolu s našimi dodávateľmi," dodal C. Navetta.

C. Navetta a G. Babcoke potom udelili najlepším z najlepších dodávateľov ocenenia U. S. Steel Košice Outstanding Supplier 2007. Program výkonu a ocenenia dodávateľov, ktorý sa zameriava na posilnenie dodávateľských vzťahov, ocenenie vynikajúcich výkonov, ako aj rozvoj plánov potenciálneho zlepšenia výkonov, spoločnosť zaviedla v roku 2007. Program zahŕňal vyhodnotenie dodávateľov v rámci celej spoločnosti USSK. Tieto vyhodnotenia boli založené na matrixoch, ktoré boli úzko prepojené s kľúčovými hnacími silami podnikania v U. S. Steel - ako sú bezpečnosť, kvalita, zákaznícky servis a produktivita.

Pomocou výsledkov vyhodnotenia USSK vybrala na ocenenie päť dodávateľov, ktorí dosiahli v uplynulom roku vynikajúce výsledky. "Napriek tomu, že sa mnohí kľúčoví dodávatelia zúčastnili na tomto programe, domnievame sa, že vybraní dodávatelia ich prevýšili a presiahli úroveň svojich povinností voči spoločnosti U. S. Steel Košice. Práve takéto partnerstvá prispievajú k úspechom našej spoločnosti," zdôraznil pred odovzdávaním ocenení G. Babcoke.

Prvou ocenenou je spoločnosť FerrExpo (Poltava), najväčší výrobca peliet na Ukrajine a jediný nezávislý výrobca peliet vo východnej Európe. FerrExpo bola prvým východoeurópskym výrobcom peliet, s ktorou spoločnosť USSK nadviazala priamy vzťah takmer ihneď po príchode USS do Košíc. Tak ako sa v USSK zvyšovala kapacita výroby ocele, každý rok narastali požiadavky na dodávky peliet z FerrExpo. Spoločnosť FerrExpo bola prvou, ktorá zareagovala na požiadavku USSK na vyššiu kvalitu peliet so 65-percentným obsahom železa. U. S. Steel Košice udelila cenu Outstanding Supplier 2007spoločnosti FerrExpo kvôli dodávateľským výkonom tejto spoločnosti, zvyšovaniu kvality, schopnosti reagovať na meniace sa dodávateľské podmienky i kvôli ich orientácii na spokojnosť zákazníkov. Riaditeľ marketingu spoločnosti FerrExpo Simon C. Wandke pre Oceľ východu povedal, že experti ich firmy spolupracujú s USS už veľa rokov.

"Zabezpečujú dodávky do košickej oceliarne už 20 rokov v zhruba 30 priemyselných odvetviach. Predstavujú značnú časť nášho podnikania a na vašu oceľ sa veľmi spoliehame. Máme spolu veľmi úzke, transparentné, veľmi profesionálne a zrelé vzťahy. Momentálne prechádzame fázou potenciálnej expanzie a tešíme sa na zosúladenie našich plánov s plánmi USS v Európe," dodal S. Wandke.

Ocenenie Outstanding Supplier 2007získala aj spoločnosť IMET, dodávateľ U. S. Steel Košice od roku 2000 a výhradný zástupca niekoľkých východoeurópskych výrobcov zariadení a materiálov pre ťažký priemysel. IMET prostredníctvom svojej výrobnej siete dodáva USSK vysokokvalitné, pracovné a oporné valce, a umožňuje tak USSK spĺňať požiadavky na vysokú kvalitu povrchu a výrobné požiadavky v prevádzkach teplej a studenej valcovne. Spoločnosť dodáva aj špeciálne náhradné dielce, procesné valce, ložiská a troskové panvy pre výrobu železa a ocele, pomáha so zavádzaním a spúšťaním nových technológií a materiálov zameraných na odolnosť voči opotrebeniu a na predĺženie životnosti náhradných dielcov. Veľmi pozitívne reaguje na požiadavky USSK a úspešne prispôsobila harmonogramy dodávok kvôli zmenám v plánovaných odstávkach, čím prispela k rýchlejšiemu návratu do plnej prevádzky. IMET prispieva k vyššej ziskovosti spoločnosti USSK tým, že ponúka vyššiu kvalitu, nižšie náklady, spoľahlivé výrobky a spĺňa občas veľmi náročné harmonogramy dodávok.

A ako hodnotí spoluprácu s USSK predseda predstavenstva spoločnosti IMET Mikuláš Potoczký? "Otázka jednoduchá, no odpoveď zložitá. Spoluprácu nemôžeme opísať jedným slovom. Nechceli by sme byť natoľko zjednodušujúci a hovoriť vo frázach, že je vynikajúca, dobrá, lebo by to čitateľom nič nepovedalo. Spolupráca s U. S. Steel pre nás znamená to, že sme vytvorili niečo ako spoločný tím. Dvaja naši spolupracovníci majú kancelárie priamo v USSK a 300 dní v roku sú priamo v prevádzkach. To, že ja alebo moji kolegovia prídeme z času na času podpísať kontrakt, je len vrchol ľadovca. Hlavná práca z nášho pohľadu spočíva v tom, že chodíme po dielňach, prevádzkach, závodoch a sme tam, keď sa ľudia pýtajú: Počúvajte, máme tu jeden problém. Ako by sa to dalo zlepšiť, odstrániť, riešiť... Toto považujeme za naša prácu. Nie to, čo je navonok vidno - kontrakty, dodávky. Lebo to je už len finiš. Ale to, čo my považujeme za spoluprácu s U. S. Steel, je držať ruku na tepe a tepne dňa, aby sme v každom momente vedeli, čo potrebujú z toho, čo my môžeme ponúknuť,"

Ďalšou ocenenou je spoločnosť S&B Industrial Minerals GmbH (Stollberg), jeden z najväčších svetových výrobcov a dodávateľov liacich a krycích práškov s ôsmimi výrobnými prevádzkami. Je hlavným výrobcom troskotvorných prísad do liacich foriem pre kontinuálne odlievanie a okrem troskotvorných prísad, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu konečného produktu, rýchlosť a účinnosť odlievania a tiež bezpečnosť prevádzky kontinuálnych odlievacích zariadení, vyrába aj krycie prášky pre medzipanvy, odsírovacie hmoty a krycie prášky na dno kokíl. Jej spolupráca s U. S. Steel sa začala pred viac ako 20 rokmi. Spoločnosť Stollberg je nápomocná v procese neustáleho zlepšovania. Umožňuje U. S. Steel zvyšovať produktivitu, kvalitu a znižovať náklady tým, že U. S. Steel mohla prejsť z práškových na granulované troskotvorné prísady a zabezpečiť automatické pridávanie troskotvorných prísad. "Myslím si, že môžem smelo povedať, že spolupráca je vynikajúca. Doteraz sme tu mali veľmi otvorených a kompetentných partnerov, s ktorými sme mohli diskutovať o problémoch. Máme pravidelné kontakty, do Košíc cestujem päť až osemkrát do roka, máme v blízkosti USSK zástupcov našej firmy, ktorí sú kedykoľvek dostupní a z tohto hľadiska máme veľmi dobrú spoluprácu," zhodnotil pre Oceľ východu kontakty s U. S. Steel manažér technického predaja S&B Industrial Minerals Dirk Eckhardt.

USSK ocenila aj spoločnosť Novácke chemické závody (NChZ), jedného z najväčších výrobcov priemyselných chemikálií (kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a karbid vápnika) v Európe. NChZ boli z historického hľadiska vždy spoľahlivým a flexibilným dodávateľom, reagujúcim pozitívne a promptne na zmeny v harmonogramoch dodávok a požiadavkách. Zmenili železničnú prepravu na kamiónovú a tým zabezpečili vývoz materiálu do USSK bez dodatočných nákladov. Bleskovo reagovali na každú požiadavku bez ohľadu na čas - či to bolo večer, cez víkend alebo počas sviatkov. USSK nikdy nedeklarovala reklamáciu kvality voči NChZ, ktoré dodávajú vždy včas a v poriadku všetky certifikáty a dokumentáciu požadovanú ako súčasť dodávky chemikálií. "Spoluprácu medzi USSK a NChZ hodnotím skutočne vysoko pozitívne. Som rád, že medzi takými významnými a veľkými firmami, ako sú USSK a NChZ, existuje dlhoročná a obojstranne výhodná spolupráca. Pre každú firmu je cťou, ak obdrží ocenenie od USSK ako jeden z najlepších dodávateľov. Zaväzuje nás to," zhodnotil spoluprácu s USSK generálny riaditeľ NChZ Miroslav Šuba a dodal: "Aj napriek tomu, že sme prevzali ocenenie ako jeden z najlepších dodávateľov, myslím si, že vždy existuje priestor na zlepšenie a skvalitnenie dodávok. Absolútny ideál neexistuje. Našou úlohou minimum je udržať existujúci stav. Úlohou maximum je priblížiť sa k ideálu, či už formou zlepšenia kvality dodávaných výrobkov alebo ešte presnejším ´timingom´ dodávok."

Obchodný zástupca firmy Minsur, S.A., hlavného výrobcu cínu v Latinskej Amerike, spoločnosť Wildshaw Limited bola v piatok ďalšou z ocenených dodávateľských firiem. Spoločnosť USSK ju považuje za overeného, kvalitného, flexibilného a spoľahlivého partnera. Príkladmi vynikajúcej hodnoty, ktorú spoločnosť Wildshaw priniesla pre U. S. Steel sú konsignačné skladovanie, dohoda o výrobe atypických, tonu vážiacich jumbo blokov (jednoduchšia manipulácia a prevencia strát), záruka nižšieho obsahu arzénu tak, aby USS spĺňala prísne požiadavky srbskej legislatívy. Spoločnosť Wildshaw dôsledne dodržiava harmonogramy dodávok a kvalitatívne požiadavky a reaguje pohotovo a pozitívne na zmeny požadované zo strany USSE. Kvôli konkurencieschopnosti tejto spoločnosti, jej výkonom a vďaka príkladnej spolupráci, USS považuje Wildshaw za vynikajúceho dodávateľa, a preto sa stal výhradným dodávateľom cínu pre USSE v roku 2008. (Zástupcovia spoločnosti Wildshaw sa v piatok nemohli na odovzdávaní ocenení zúčastniť, preto im cenu odovzdajú neskôr.) Spoluprácu s USSK si pochvaľovali všetci zástupcovia dodávateľských firiem, ktorých v piatok Oceľ východu oslovila. Fluid manažér spoločnosti Slovnaft pre USSK Viktor Badin podotkol, že vzťahy medzi oboma spoločnosťami sú veľmi korektné. "Vďaka takýmto vzťahom a dobrej spolupráci sa podarilo znížiť v USSK spotrebu mazív za posledné tri roky spolupráce o 25 percent, čo je veľmi významné. Napriek rastu cien ropy držíme náklady na tonu ocele na rovnakej úrovni ako pred tromi rokmi," povedal.

Generálny riaditeľ Hewlett-Packard (HP) Slovakia Peter Weber povedal, že HP považuje U. S. Steel za veľmi vážneho zákazníka a tento vzťah je podľa neho nielen slovenský, ale aj korporačný, teda ako v USA, tak aj na Slovensku. "Naša snaha byť dobrým, kvalitným, ústretovým dodávateľom U. S. Steel sa nám vari darí, čo mi pri dnešných rozhovoroch potvrdil aj viceprezident USSK Andrew Armstrong, keď povedal, že nás takýmto spôsobom hodnotí aj on. Spoluprácu s U. S. Steel považujem za dlhodobo stabilnú, dobrú, obojstranne korektnú," povedal P. Weber. "Minulý rok sme USSK ponúkli vo forme ´free of charge´ jeden projekt. Jeho výsledky budeme prezentovať približne o dva týždne. Aj toto je príklad, že náš vzťah nie je len vo forme dodať - zaplatiť, ale že sa snažíme zákazníkovi a jeho potrebám načúvať a vychádzať mu hoci aj takouto formou v ústrety, aby sme neustále a spoločne hľadali čo najvyššiu efektívnosť využitia našich technológií," uviedol P. Weber príklad korektných vzťahov HP a USS.

Aj Strojírny Poldi Kladno patria medzi dlhoročných dodávateľov košickej oceliarne. Pod iným názvom dodávali ešte VSŽ, pod súčasným dodávajú U. S. Steel Košice. Obchodný zástupca riaditeľa divízie Valce a nástroje Jiří Sládek potvrdil, že USSK dodávajú valce na valcovanie plechu, deliace nože a ďalšie výrobky. "Spolupráca je dlhodobá, v podstate od založenia fabriky. Hodnotíme ju ako dobrú, máme s vami veľmi dobré vzťahy. Snažíme sa vychádzať USSK v ústrety, čo sa týka kvality, pružnosti dodávok a termínov. Vzhľadom na to, že sme boli na toto podujatie pozvaní, si myslím, že sa nám to darí."

Súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení Outstanding Supplier 2007 bol aj galavačer, ktorý melódiami Franza Lehára, Emmericha Kálmána, Johanna Straussa a Jacquesa Offenbacha pod dirigentskou taktovkou Pavla Tužinského spríjemnila Štátna filharmónia Košice a operní speváci Božena Ferancová a Ján Babjak - sólisti Slovenského národného divadla Bratislava.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu