KONTAKT  |    _eng _sk

Prečo študovať na FMMR TUKE?
           Pridané: 14.04.2021
Autor: -ls-
Kategória: Študenti

Pýtame sa našich zamestnancov, ktorí sú bývalými alebo súčasnými študentami partnerskej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Dnes odpovedá Matúš Horváth, ktorý pracuje ako výskumník a vývojár na odbore Finálne a povlakované výrobky Výskumu a vývoja USSE, kde sa venuje výskumu a vývoju elektrotechnických ocelí.

  Ako vám pomohlo štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE pri vašom uplatnení?

Pri práci na našom útvare je veľmi dôležité ovládať fyzikálnu metalurgiu, o čom svedčí aj veľké množstvo kolegov, ktorí taktiež absolvovali štúdium na FMMR. Počas štúdia som mal navyše možnosť zúčastniť sa rôznych zaujímavých stáží zameraných na oblasť výskumu a vývoja rôznych nových materiálov. Po ukončení 3. ročníka to bola stáž na synchrotrónovom urýchľovači častíc DESY v nemeckom Hamburgu, kde som okrem teoretických prednášok pracoval aj v laboratóriu výskumu a testovania materiálov v podmienkach vysokých tlakov a teplôt. Po ukončení 4. ročníka som sa zúčastnil stáže v spoločnosti U. S. Steel Košice.

 Čo bolo na štúdiu najzaujímavejšie?

Na štúdiu boli najzaujímavejšie praktické cvičenia, kde sme mali možnosť vyskúšať si veci aj samostatne. Bolo to veľké množstvo hodín strávených v laboratóriách pri sledovaní štruktúr rôznych typov ocelí, ale aj iných neželezných kovov, a taktiež skúšanie týchto materiálov. Veľmi sa mi páčila aj exkurzia po rôznych závodoch v rámci týždňovej exkurzie počas inžinierskeho štúdia. V neposlednom rade musím povedať, že počas štúdia som spoznal množstvo úžasných ľudí na fakulte, s ktorými sa aj v súčasnosti rád stretávam.

 Odporučili by ste FMMR aj svojim známym? Ak áno, prečo?

Štúdium na FMMR by som určite odporučil aj mojim známym. Keďže svet neustále napreduje, je nevyhnutné venovať  aj naďalej pozornosť vývoju nových materiálov, spôsobom ich výroby, ale aj recyklácii. Tento vývoj bude potrebný aj kvôli čoraz viac žiadanej ekologizácii výroby a rozvoju tzv. zelených technológií. A preto budú absolventi týchto odborov aj naďalej potrební.

 Čomu konkrétne sa vo svojej práci venujete?

V práci sa venujem vývoju ocelí pre elektrotechnický priemysel. Vďaka výraznému nástupu elektromobility v poslednom období sa zameriavame v najväčšej miere na vývoj novej generácie ocelí pre pohonné jednotky elektrických a hybridných vozidiel. Sú to náročné ocele s vysokým obsahom legúr v hrúbkach od 0,20 mm do 0,35 mm s vysokými nárokmi nielen na elektromagnetické, ale aj mechanické vlastnosti. Je nutné povedať, že elektromobilita nie je len o batériách. Dôležitým aspektom je taktiež účinnosť motorov, ktoré majú vplyv na dojazd vozidiel. A práve zlepšením vlastností ocele je možné dosiahnuť aj vyššiu účinnosť motorov, a teda aj dlhší dojazd pri rovnakej batérii.

 Využívate poznatky nadobudnuté počas štúdia vo svojej práci?

Pri vývoji nových akostí využívam na dennej báze poznatky o vlastnostiach a štruktúre materiálov a možnostiach ich ovplyvňovania a riadenia v jednotlivých procesoch spracovania. Taktiež využívam vedomosti získané pri riešení diplomovej práce a práce pre ŠVOK (Študentská vedecká odborná konferencia).

 Ak by ste sa rozhodovali opäť, vybrali by ste si FMMR?

Ak by som mal možnosť rozhodnúť sa opäť, určite by som si znova vybral štúdium na FMMR, lebo ma vždy zaujímalo, ako veci fungujú, hlavne v oblasti prírodných vied. Musím ale povedať, že zo začiatku som očakával, že štúdium bude náročné. Po ukončení štúdia môžem povedať, že ak sa študent ozaj chce venovať vybranej oblasti, tak štúdium nebolo náročné, ja osobne som do školy chodieval rád. Pre študentov by však nemala byť podstatná otázka, či je štúdium náročné, ale skôr, aká je uplatniteľnosť a s FMMR študent iste uplatnenie nájde. 

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu