KONTAKT  |    _eng _sk

Projekty podporené z fondov EÚ preukázali udržateľnosť
           Pridané: 14.04.2021
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: Životné prostredie

Emisie TZL z vysokých pecí sme dokázali znížiť o 90 percent

V marci tohto roku Slovenská agentúra životného prostredia potvrdila na základe posúdenia piatej a zároveň poslednej monitorovacej správy, že projekty na zvýšenie odprášenia VP 2 a VP 3 preukázali svoju udržateľnosť. Spoločnosť U. S. Steel Košice splnila všetky povinnosti grantovej zmluvy. Na prínos oboch projektov sme sa pýtali Miroslava Krištofika, riaditeľa pre environmentálnu stratégiu.

 Zvyšovanie efektívnosti odprášenia realizujeme na všetkých závodoch prvovýroby. Odkedy nám funguje modernejšie odprášenie na vysokých peciach a koľko nám prispela EÚ?

O fondy EÚ v rámci grantovej výzvy v operačnom programe Životné prostredie sme sa uchádzali v roku 2014 a nové látkové filtre na odlievárňach VP2 a VP3 sme dokončili v roku 2015. Z fondov EÚ sme získali príspevok 6 miliónov eur, čo predstavovalo približne 35 % celkových investičných nákladov. USSK do projektov investovala ďalších vyše 11 mil. eur.

 Ako sa to prejavilo na zlepšení kvality ovzdušia?

Skvalitnením filtrácie prašných emisií na týchto dvoch vysokých peciach sme v priebehu piatich rokov znížili emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) kumulatívne o viac než 1200 ton, čo v priemere predstavuje zlepšenie o 90 %. Návratnosť vynaložených investičných prostriedkov na zníženie spoločenských škôd spôsobených týmito emisiami bola na úrovni iba jedného roka.

 Aký je stav filtrácie na VP 1?

Všetky tri pece majú určený emisný limit prašných emisií na úrovni < 15 mg/m3, pričom ich aktuálna výkonnosť je 1 – 3 mg/m3, čo znamená, že sa pohybujeme na úrovni 20 % z povolených hodnôt. Chcem zdôrazniť, že podobné projekty na znižovanie emisií priebežne realizujeme aj v prevádzkach koksovne, aglomerácie a oceliarne. Vývoj aj v tejto oblasti ide stále dopredu a výmena technológií za modernejšie a účinnejšie je nepretržitý proces. Nie je to však zadarmo a aby mohla firma investovať do ochrany životného prostredia, musí sa jej v prvom rade dariť ekonomicky.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu