KONTAKT  |    _eng _sk

Prepojenie štúdia a praxe
           Pridané: 15.07.2020
Autor: -red-
Kategória: Študenti

FMMR vzdeláva pre U. S. Steel Košice stovky zamestnancov

Nastúpiť do práce krátko po získaní vysokoškolského titulu je cieľom každého študenta univerzity. Tento cieľ môže byť ľahšie dosiahnuteľný pre absolventov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR TUKE). Je to možné aj vďaka tomu, že študenti fakulty už počas svojho štúdia aktívne spolupracujú s jedným z najväčších slovenských zamestnávateľov - spoločnosťou U. S. Steel Košice.

Stovky absolventov FMMR sú zamestnancami košických oceliarní a až 60 % zamestnancov Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice tvoria absolventi FMMR

Generálna manažérka pre Výskum a vývoj U. S. Steel Košice Viera Kohúteková za pridanú hodnotu absolventov FMMR považuje najmä to, že majú potrebné vedomosti z fyziky, matematiky, chémie či programovania, poznajú rôzne materiály, ich vlastnosti, spôsoby výroby a testovania, možnosti ich aplikácie, ale aj recyklácie. To sú podľa generálnej manažérky nevyhnutné predpoklady pre prácu v priemyselnej výrobe.

„Čerství absolventi FMMR a samozrejme hlavne tí, ktorí sa venovali metalurgii, majú rozsiahle vedomosti o výrobe, spracovaní a vlastnostiach surového železa a ocele. Poznajú procesy a ovládajú základné súvislosti medzi výrobnými parametrami a finálnymi vlastnosťami ocele. Aby sa stali skutočnými odborníkmi, potrebujú získať praktické skúsenosti v konkrétnej oblasti,“  uviedla Viera Kohúteková.

K dosiahnutiu praktických skúseností študentov je mimoriadne dôležitý ich kontakt s praxou už počas štúdia, napríklad formou riešenia konkrétnej úlohy v rámci bakalárskych, diplomových alebo doktorandských prác. Prepojenie štúdia s praxou študentom pomáha lepšie pochopiť teóriu a absorbovať naučené vedomosti. Každý rok organizuje  U. S. Steel Košice pre študentov FMMR odborné prednášky na odborné témy a exkurzie do laboratórií spoločnosti. Prínosom pre študentov sú krátkodobé stáže v USSK počas letných prázdnin.

Za mimoriadne užitočné považuje generálna manažérka celoročné stáže, ktoré zvyčajne trvajú rok alebo dva.

Z pohľadu Viery Kohútekovej prešla fakulta v posledných rokoch viacerými zmenami a tým prispôsobila obsah a formu štúdia potrebám a požiadavkám praxe. Pre U. S. Steel je FMMR jeden zo základných zdrojov, kde firma nachádza a získava vysoko kvalifikovaných odborníkov. „Spolupráca s FMMR je dlhodobá a stále aktívna. Zároveň je veľmi rôznorodá a užitočná pre obe strany – študentov aj USSK“, zhodnotila spoluprácu V. Kohúteková.  Práca študenta na konkrétnom pracovisku, na vybranej téme, s používaním softvéru a dátami, s konkrétnymi kmeňovými zamestnancami, to všetko prispieva k spoznaniu práce v USSK a k vlastnému posúdeniu záujmu o túto prácu. Na druhej strane, „zamestnanci USSK, ktorí pracujú so študentom, zase zistia, aký má potenciál a čo od neho môžu v budúcnosti očakávať. Je to v podstate „generálka“ na ozajstný život“, dodáva generálna manažérka Viera Kohúteková.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021