KONTAKT  |    _eng _sk

Pridávajú sa ďalšie firmy a organizácie
           Pridané: 25.10.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2010

Záujmové združenie Koalícia 2013 + sa rozrastá

Záujmové združenie právnických osôb Koalícia 2013+, ktoré začiatkom júla tohto roku s cieľom podporovať dosiahnutie úspešnej realizácie projektu EHMK a zabezpečiť jeho dlhodobú úspešnosť s garanciou kontinuity v budúcnosti založili U. S. Steel Košice, T-Systems Slovakia, VSE, NESS KDC, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 n.o., mestá Košice a Prešov i KSK, sa rozrastá. Správna rada združenia na svojom zasadnutí, v piatok 15. októbra 2010, schválila prihlášky ďalších jedenástich právnických osôb. Novými členmi Koalície 2013+ sa stali Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Hi-Reklama, s.r.o., Karpatská nadácia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Štátna filharmónia, Progres Promotion Košice, spol. s.r.o., Kabel Plus consulting, s.r.o., Združenie Staromestské divadlo, Technická univerzita Košice, Communication House, s.r.o. a Nadácia DeDO - Solidarita s deťmi z detských domovov.

A nesporne k nim už čoskoro pribudnú ďalší. Záujem je. Potvrdilo sa to i na Večere partnerov, ktorý sa uskutočnil v rovnaký deň v priestoroch Kasární/Kulturpaku. Pozvanie zakladajúcich členov združenia na stretnutie prijali zástupcovia viacerých podnikateľských subjektov, organizácií a združení z rôznych oblastí spoločenského života v Košickom i Prešovskom kraji.

"Verím, že si myšlienku a filozofiu záujmového združenia právnických osôb, Koalície 2013+, cieľom ktorej je spolupracovať s čo najväčším počtom partnerov na rozvoji projektu EHMK, a v tej súvislosti Košíc a celého regiónu východného Slovenska, osvojíte," vyslovil pred plénom želanie prezident združenia František Knapík. Ucelený obraz o význame projektu EHMK, dôležitosti jeho dlhodobej úspešnosti a trvalo udržateľného rozvoja, ale aj o doterajších aktivitách a cieľoch Koalície 2013+ prezentovali viacerí diskutéri. Zástupcovia firiem pridali aj informácie o ich konkrétnych prínosoch do projektu. Možnosti podpory zo strany košickej oceliarne, postavenej na štyroch pilieroch, predstavil prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke. Firma ponúka, okrem iného, svoj vklad aj prostredníctvom vlastných projektov podporujúcich kvalitu života. Takým môže byť napríklad kreatívna fabrika, ktorú by firma zriadila aj v spolupráci s ďalšími partnermi z priemyslu. "Bol by to priestor na rozvoj kreativity, a to v spojení s permanentnou expozíciou nových technológií, vrátane informačných a komunikačných médií," konkretizoval prezident. "Sme presvedčení, že "fabrika" by si získala priazeň mladých ľudí a podnietila ich záujem o techniku ako takú."

Po prezentáciách pokračoval večer neformálnou diskusiou. Dôležité je, že priamo na podujatí vážny záujem o vstup do Koalície 2013+ prejavilo ďalších dvanásť potenciálnych členov. O ich prijatí rozhodne správna rada už v najbližších dňoch.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu