KONTAKT  |    _eng _sk

Prísť do Košíc bolo dobré rozhodnutie
           Pridané: 18.11.2013
Autor: Zhováral sa Richard DREISIG
Kategória: 23/2013

Hovoríme s riaditeľom košickej kancelárie Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike Rastislavom Puchalom

Americká obchodná komora v Slovenskej republike (American Chamber of Commerce in the Slovak Republic - AmCham) oslavuje tohto roku jubileum. Pred desiatimi rokmi totiž otvorila svoju kanceláriu i v Košiciach. Poslanie kancelárie, jej najväčšie úspechy a plány do budúcnosti približuje v rozhovore jej riaditeľ Rastislav Puchala.

· Americká obchodná komora pôsobí na Slovensku už takmer dvadsať rokov. Sídli v Bratislave, no v roku 2003 otvorila svoju kanceláriu aj v Košiciach. Čo bolo hlavným dôvodom expanzie na východné Slovensko?
Vedenie AmCham sa v roku 2003 rozhodlo využiť moment, ktorý vznikol po príchode spoločnosti U. S. Steel do Košíc. Je to obrovská firma, ktorá si so sebou priniesla novú podnikateľskú kultúru, ale pritiahla aj ďalších investorov. Mnoho ľudí sa pýta, či sme v Košiciach iba kvôli U. S. Steel-u. Bez tejto americkej investície by sme tu pred desiatimi rokmi kanceláriu určite neotvárali, no v priebehu uplynulých rokov pribudlo množstvo ďalších dôvodov, pre ktoré má naše pôsobenie v Košiciach význam.

· Stáli ste aj pri jej zrode?
Nie, pretože pre komoru som začal pracovať až v roku 2007. Poznám však veľmi dobre súvislosti za akých kancelária v Košiciach vznikla.

· Koľko zamestnancov v Košiciach pracuje?
Zamestnancom na plný úväzok som iba sám, môžem sa však oprieť o plnú podporu bratislavského tímu a pochopiteľne aj o viacero externých spolupracovníkov a brigádnikov.

· Má kancelária v Košiciach nejaké špecifické poslanie, respektíve úlohy oproti bratislavskej?

Áno má, pretože zohľadňuje špecifiká regiónu. Výzvy pre Košice, alebo východné Slovensko sú iné, ako napríklad pre Bratislavu. Tento rok sme navyše vyhlásili za rok regionálneho rozvoja, čo znásobuje význam činnosti pracoviska v Košiciach. Našou nosnou agendou je hlavne podpora investícií na východnom Slovensku. Snažíme sa však expandovať aj do ďalších kútov Slovenska.

· Znamená to, že otvoríte ďalšie pracoviská?
Pracujeme na etablovaní komory v Banskej Bystrici a v Žiline. Usilujeme sa o čo najskoršiu prítomnosť komory v týchto mestách a zároveň aj regiónoch.

· Spoločnosť U. S. Steel patrí k stabilným a dlhoročným členom AmCham-u. Ako hodnotíte spoluprácu s našou firmou?
Keby som to mal vyjadriť iba jedným slovom, tak poviem že je excelentná! So spoločnosťou U. S. Steel spolupracujeme odkedy vstúpila na Slovensko. Oceňujeme, že sa angažuje na regionálnom, ale i celoslovenskom rozvoji. Je naším stabilným partnerom na všetkých významných akciách, ktoré organizujeme. Ako príklady môžem uviesť podujatia Trh práce a stáží a Košice Invest. Ale sú to aj rôzne semináre a podobne. Dobre sa nám spolupracuje aj s kanceláriou U. S. Steel Košice v Bratislave. Viacerí vaši manažéri sú aktívnymi členmi našich pracovných skupín. Som veľmi rád, že na východnom Slovensku máme takého významného investora. V regióne okrem U. S. Steel Košice pôsobia aj iné americké firmy, ktoré sú členmi AmCham-u. Naša vzájomná spolupráca je tiež na veľmi dobrej úrovni. Musím však na spresnenie uviesť, že nezdružujeme len americké spoločnosti. Naša komora v súčasnosti predstavuje medzinárodné portfólio firiem z takmer tridsiatich krajín.

· Kooperujete len so súkromnými firmami, alebo aj s inými inštitúciami? Ako je to napríklad s vysokými školami?
Intenzívne spolupracujeme aj s rezortom školstva, a to na každej úrovni. Od Ministerstva školstva SR až po učňovské školy. V rámci východného Slovenska úspešne kooperujeme so všetkými tromi veľkými univerzitami. Ich zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú na našich podujatiach.

· Vráťme sa však k činnosti košickej kancelárie. Čo považujete za jej najväčší úspech?
Ťažko povedať, aby som jeden úspech nevyzdvihol na úkor druhého. Veľkým úspechom je napríklad to, že sme v Košiciach ostali aj po desiatich rokoch. Predsa, začiatky sú vždy rozpačité a prinášajú množstvo otáznikov. Časom sa ukázalo, že prísť do Košíc bolo dobrým riešením. V súčasnosti sme jediná zahraničná komora s pôsobnosťou v Košiciach. Máme kvalitnú členskú základňu a dobré renomé. Taktiež sme veľmi radi, že sme v našom meste etablovali významné podujatia, ako sú Trh práce a stáží, či Košice Invest.

· Aké máte plány do budúcna?
Chceme ostať i naďalej aktívni v oblasti priťahovania priamych zahraničných investícií na východné Slovensko. Budeme veľmi radi, ak u nás zakotvia investori zo všetkých oblastí, zvlášť tí, ktorí sem prinesú inovatívne technológie, vedu a výskum. Radi by sme prispeli k tomu, aby sa Košice stali centrom informačno-komunikačných technológií v širokom cezhraničnom regióne. Aj to je dôvod, prečo sme sa dohodli na vzájomnom partnerstve so združením Košice IT Valley.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá