KONTAKT  |    _eng _sk

Profesionáli konajú bezpečne
           Pridané: 12.09.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 37/2005

U. S. Steel Košice odštartovala včera v SOU hutníckom v Šaci projekt venovaný bezpečnosti

Profesionáli konajú bezpečne. Pod týmto mottom odštartovala včera U. S. Steel Košice v Strednom odbornom učilišti hutníckom v Šaci projekt venovaný problematike bezpečnosti zameraný na študujúcu mládež. Nie náhodou práve v tejto škole. Inštitúcia totiž vychováva odborníkov, z ktorých mnohí nachádzajú svoje uplatnenie práve v oceliarskej spoločnosti.

Filozofiu firmy v oblasti bezpečnosti práce priblížili pre bezmála sedemsto prítomných žiakov prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr a ďalší predstavitelia manažmentu spoločnosti. Ako počas stretnutia odznelo opakovane, bezpečnosť v každej činnosti je prioritou oceliarskej spoločnosti. Aj napriek charakteru práce, zdôraznil prezident, možno pracovať bez úrazu. A tak je to v každej činnosti. Nevyhnutnou podmienkou je uvedomiť si, že zdravie a život sú nenahraditeľné a že sa o ne treba pričiniť. Profesionáli to vedia. Vedia, že každému úrazu možno predísť. Dobrým príkladom sú vrcholoví športovci v ľadovom hokeji. Sú si vedomí rizika svojej činnosti a vedome sa chránia možným úrazom. Ochrannými prostriedkami, dodržiavaním predpisov a mnohonásobným nácvikom činností v tréningoch.

"Raz sa aj vy stanete profesionálmi," povedal David Lohr mladým. "Vrcholový výkon, rovnako ako športovci, budete môcť podať iba vtedy, ak budete rovnako pristupovať k svojej práci." K chlapcom a dievčatám sa prihovoril i viceprezident pre výrobu Scott C. Pape. Apeloval na nich, aby pri akejkoľvek činnosti využívali naplno svoj rozum.

"V oblasti bezpečnosti práce si treba najviac všímať prostredie, v ktorom sa nachádzate, použiť najvhodnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať predpísané pracovné postupy. Tou poslednou, ale veľmi dôležitou vecou, je osobná zodpovednosť. Každý je zodpovedný nielen za to, v akom stave prichádza do práce, ale aj za to, v akom stave z nej odchádza." Tímová práca je nedeliteľnou súčasťou tohto snaženia.

Na dôležitosť predchádzania nebezpečným situáciám poukázal aj viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga. "Skúsme viac rozmýšľať a konať proaktívne, to znamená tak, aby sa nám nič nestalo. Rovnako treba pristupovať aj ku kamarátom a blízkym. Dokážme ich upozorniť, ak robia niečo nebezpečne."

Čo všetko sa môže stať, ak ľudia opomenú čosi z bezpečnosti práce, dokumentoval generálny manažér pre údržbu Ján Vranec. Fotografické snímky na videoprojektore ukázali, aké dôležité je používať osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať predpísané postupy bezpečnej práce. "Cvičením, opakovaním, sa pre vás stanú samozrejmosťou a rutinou," povedal. "V tomto prípade platí, že ak sa robia dobré veci, rutina pomáha."

Skôr než riaditeľ pre Vonkajšie vzťahy Ján Bača otvoril časť vyhradenú otázkam a odpovediam, prezident U. S. Steel Košice vyhlásil fotografickú súťaž pre študentov. Ústrednou témou je práve bezpečnosť práce, ale aj iných činností. Študenti Košického a Prešovského kraja majú možnosť súťažiť o kvalitný digitálny fotoaparát. Termíny uzávierok a podmienky súťaže budú zverejnené 16. septembra na www.usske.sk/safety. Súčasne David Lohr odovzdal riaditeľovi SOU hutníckeho v Šaci Jozefovi Šablatúrovi dvetisíc kusov rôznych druhov osobných ochranných pracovných prostriedkov.

V diskusii prejavili mladí ľudia o problematiku bezpečnosti práce veľký záujem. Boli zvedaví, akou formou ich počas praxe bude firma učiť používať osobné ochranné pracovné prostriedky, aká je štatistika úrazov v porovnaní U. S. Steel Košice a bývalé VSŽ, ale i porovnanie so závodmi korporácie U. S. Steel. Chceli tiež vedieť, aká je úroveň technologických zariadení pokiaľ ide o bezpečnosť práce a tiež, či manažment má v pláne dosiahnuť nulové percento úrazovosti.

K tomuto výsledku, o dosiahnuteľnosti ktorého je manažment presvedčený, majú šancu prispieť aj mladí z učilišťa, veď, ako pochválil riaditeľ školy, v uplynulom školskom roku nemali žiadny pracovný úraz.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok