Vyhľadávanie:

Program H.E.L.P. už absolvovalo vyše tisíc zamestnancov

Program H.E.L.P. už absolvovalo vyše tisíc zamestnancov

S programom H.E.L.P. (program eliminácie nebezpečenstiev a prevencie strát) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa prostredníctvom školení, ktoré sa začali 26. októbra 2004, oboznámilo už vyše tisíc zamestnancov U. S. Steel Košice. Denne, dopoludnia i popoludní, absolvuje školenie a testy štyridsať zamestnancov.

"Počiatočné problémy už máme za sebou, program je zabehnutý a technicko - organizačné problémy postupne odstraňujeme," hovorí jeden z koordinátorov programu Ján Sirovec. "Frekventantom kurzu sme k dispozícii počas celého priebehu školenia, pomáhame im čo najúspešnejšie absolvovať školenie. Najviac obáv majú zamestnanci, ktorí nikdy s počítačom nepracovali. Program je však spracovaný tak, že ho zvládne každý. Kto sa sústredí, bez problémov zvládne odpovede na otázky kladené interaktívnymi školiteľmi. Zamestnanci pristupujú k riešeniu úloh zodpovedne a snažia sa rôzne bezpečnostné situácie, aj keď nie vždy zo svojho pracovného prostredia, úspešne vyriešiť."

Na splnenie úloh majú zamestnanci k dispozícii čas od štyroch do šiestich hodín. Každý absolvent obdrží nálepku programu H.E.L.P., ktorú si nalepí na pravú stranu ochrannej prilby.

Do 17. decembra 2004 preškolili 1331 zamestnancov kategórie R. Školenia budú pokračovať aj v novom roku. Zamestnanci kategórie T budú preškolení prostredníctvom svojich priamych nadriadených tak, že interaktívne CD s programom H.E.L.P. bude distribuované do každého závodu, divízneho závodu a príslušných organizačných jednotiek spoločnosti U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...