KONTAKT  |    _eng _sk

Program Tvoja šanca hrať pokračuje
           Pridané: 08.04.2013
Autor: -c-
Kategória: 07/2013

Program podpory mladých hokejových, basketbalových a futbalových talentovaných nádejí, ktorý spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje od roku 2006, vychádza v ústrety práve deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dáva im šancu plnohodnotne sa venovať športu pod vedením profesionálnych trénerov tým, že im prispieva na klubové poplatky alebo na časť športového výstroja.

"Za šesť rokov existencie programu Tvoja šanca hrať podporila firma dovedna 402 talentovaných mladých hráčov. Bolo medzi nimi 258 hokejistov, 111 basketbalistiek a 33 futbalistov," zhrnula Eva Svrčeková z útvaru riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice a dodala, že program pokračuje ďalej. Žiadosti o zaradenie do programu v nastávajúcom školskom roku 2013/2014 treba poslať najneskôr do 7. júna 2013 na adresu Eva Svrčeková, Vonkajšie vzťahy, U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, alebo odovzdať v zalepenej obálke trénerom klubov, ktorí ich doručia do spoločnosti U. S. Steel Košice.

Podmienky zaradenia do programu i ďalšie dôležité informácie získajú záujemcovia od vedúcich jednotlivých športových klubov, alebo ich nájdu na www.usske.sk/sport. "Upozorňujeme, že posúdené budú iba kompletné žiadosti, teda také, ktorých prílohou budú požadované potvrdené dokumenty," upozornila Eva Svrčeková.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu