KONTAKT  |    _eng _sk

Projekt pokračuje
           Pridané: 31.05.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2004

Rozvoj košického regiónu fondmi EÚ

Viete ako sa dajú využiť európske fondy, do akých oblastí budú smerovať a kde získať alternatívne formy financovania vášho rozvoja? Odpovede na tieto, ale i celý rad ďalších otázok, získali v uplynulých týždňoch zástupcovia verejného i súkromného sektora na seminároch a workshopoch v rámci prvej etapy spoločného projektu U. S. Steel Košice a agentúry S&K Management Systems pod názvom Rozvoj košického regiónu fondmi Európskej únie.

Cieľom dvojdňových odborno-vzdelávacích seminárov, ktoré sa uskutočnili v Košiciach, Trebišove, Michalovciach, Rožňave a v Spišskej Novej Vsi, a následných pracovných workshopov v našom meste, bolo objasniť, priblížiť a zreálniť predstavy o postupoch a štruktúre eurofondov, poukázať na dobrých príkladoch ako pripraviť, po odbornej i formálnej stránke, úspešné projekty.

"Náš spoločný projekt po zorganizovaní seminárov a workshopov nekončí. Bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov prostredníctvom interaktívneho informačno-poradenského on-line centra," hovorí Ján Trgala, konzultant agentúry S&K Management Systems. "Každý z účastníkov dostal všetky potrebné teoretické informácie na CD nosiči. Tým, ktorí prejavia záujem, bezplatne poskytneme konkrétne rady ako svoje projekty dotiahnuť do záverečnej fázy a získať na ich realizáciu prostriedky EÚ."

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok