KONTAKT  |    _eng _sk

Projekty žiakov dostali zelenú
           Pridané: 28.05.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 21/2007

Víťazi súťaží EKO a SAFETY 2007 sú už známi

Počasie minulý týždeň v piatok, 18. mája, akosi nevyšlo. No aj keď zatiahnutá obloha a silný vietor neveštili nič dobré, dážď sa predsa len nespustil a chlapci a dievčatá zo základných i stredných škôl z Košíc i okolia si mohli pobyt v Detskom športovom a zábavnom centre na Alejovej ulici vychutnať. Mnohí aj s pocitom víťazstva. Práve tu sa totiž uskutočnilo vyhodnotenie hneď troch aktivít, ktoré pre žiakov a študentov pripravila spoločnosť U. S. Steel Košice. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov dvoch ekologických súťaží Kde a ako budeme bývať a Čo sme doteraz nevedeli, ako i grantového programu V školách bezpečnejšie, sa zúčastnili viceprezident pre riadenie externých služieb a vzťahov Miroslav Kiraľvarga a viceprezident pre výrobu Richard Veitch s manželkami, generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič, starosta Mestskej časti Košice-Juh Jaroslav Hlinka i ďalší hostia.

Do už 4. ročníka ekologickej súťaže Kde a ako budeme bývať, určenej pre žiakov základných škôl, prihlásili autori 15 projektov. Odborná porota zložená zo zástupcov USSK, Krajského školského úradu, oddelenia školstva MMK a Občianskeho združenia Sosna vybrala šesť najlepších, ktoré od U. S. Steel Košice získajú prostriedky na realizáciu - dovedna 200 tisíc korún. Symbolické šeky z rúk predstaviteľov oceliarskej spoločnosti prevzali zástupcovia Detského domova na Uralskej 1 v Košiciach na projekt Zveľadíme prostredie - zveľadíme ducha, ZŠ v Košickej Polianke na výstavbu malej eko učebne, ZŠ Masarykova na realizáciu nápadu, ktorý rieši výstavbu zelenej oázy v areáli školy, ZŠ Považská na projekt, ktorý sa zaoberá pestovaním rastlín v skalke a dotváraním prírody umeleckými dielami z prírodných materiálov, ZŠ v Buzici na vybudovanie oddychovej zóny a náučného chodníka v parku obce a ZŠ v Barci na vybudovanie záhradného jazierka s vodopádom.

Do druhej environmentálnej, tentoraz vedomostnej súťaže, Čo sme doteraz nevedeli, sa zapojilo 105 trojčlenných družstiev z 22 stredných škôl. A ktorým stredoškolákom sa v nej najviac darilo? Víťazným tímom sa stala trojica študentiek Xénia Čekaňáková, Dominika Martinková a Mária Valenčíková z Gymnázia sv. T. Akvinského na Zbrojničnej ulici v Košiciach, druhé miesto si vybojovali Martin Blicha, Jozef Janovský a Peter Závacký z Osemročného gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach a tretie Veronika Balintová, Jana Hogyová a Zuzana Jašková z Gymnázia M. R. Štefánika na ulici L. Novomeského v Košiciach. Všetkým spoločnosť U. S. Steel Košice venovala šeky na voľný nákup športových potrieb. Medzi víťazov rozdelila 45 tisíc korún.

Vlani, 5. novembra, odštartoval prezident USSK David. H. Lohr grantový program pod názvom V školách bezpečnejšie, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť žiakov, študentov a učiteľov v školách v Košickom a Prešovskom kraji, a to formou podpory projektov vypracovaných školami. Do uzávierky programu, ktorý je súčasťou projektu Profesionáli konajú bezpečne, prišlo 70 projektov. Komisia zložená z odborníkov v oblasti školstva, bezpečnosti a hygieny práce, tretieho sektora a USSK vybrala päť víťazných projektov. Na ich realizáciu venuje firma 1 016 450 korún. Finančné prostriedky získavajú: ZŠ Vyšná Rybnica na úpravu triedy a telocvične tak, aby všetci, ktorí ju využívajú sa mohli venovať svojim aktivitám bezpečnejšie, ZŠ v Poproči na inštaláciu kamerového systému, zaznamenávanie, vyhodnocovanie a analýzu správania sa žiakov, Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov na výmenu podlahovej krytiny na chodbách školy a vytvorenie dopravného ihriska, Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach na výrobu dvanástich krátkych videospotov, ktoré majú úsmevnou formou poukázať na vybraný problém z oblasti OBP, výrobu plagátov a výrobu interaktívneho DVD a napokon SOU hutnícke v Šaci na vybudovanie didaktického centra bezpečnosti práce, zavedenie systému kontroly a hodnotenia stavu BOZP za spoluúčasti žiakov a na netradičné spôsoby vyučovania BOZP - súťaž Čo vieš o BP.

"Náš projekt je, myslím si, výnimočný. Tým, že do zmeny správania, pravidiel a podmienok v škole sú zapojené práve deti a chceme rešpektovať ich názor," povedala krátko po vyhlásení výsledkov Božena Mihoková z popročskej základnej školy. "Doteraz to fungovalo tak, že žiaci dostali nejaké nariadenia, teda čo majú robiť, ako to majú robiť, ako sa majú správať... Chceme, aby oni určili pravidlá. Také, ktoré by zlepšili správanie v škole, aby sa sami cítili bezpečne a ich rodičia boli spokojní. Grantový program v Školách bezpečnejšie sme mimoriadne uvítali. A myslím si, že je to tak aj v prípade ostatných škôl. Najmä preto, že vzhľadom na finančné podmienky je problematické vyvíjať nadstavbové aktivity a zapájať do nich väčší počet žiakov."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu