Vyhľadávanie:

Promovali ďalší absolventi University of Pittsburgh

Promovali ďalší absolventi University of Pittsburgh

V sobotu 7. októbra 2006 po úspešnom absolvovaní štúdia MBA (Master Business of Administration) na University of Pittsburgh v Prahe slávnostne promovali dvoch našich kolegov, riaditeľa Predajnej kancelárie U. S. Steel Košice - Bohemia a.s. Petra Uhríka a riaditeľa spoločnosti U. S. Steel Košice - Labortest Ladislava Rožeka. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil viceprezident U. S. Steel Košice pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák.

"Štúdium MBA je zamerané na získanie najnovších manažérskych vedomostí a zručností. Medzi nosné programy tohto štúdia možno zaradiť škálu predmetov súvisiacich s manažmentom, ako strategický manažment, finančný manažment, kontinuálne zlepšovanie, strategické vodcovstvo a ďalšie," priblížil obsah štúdia L. Rožek. "Najväčší prínos a výhodu tohto typu štúdia vidím v možnosti tvorivej konfrontácie v medzinárodnej skupine študentov (nás bolo trinásť ôsmich národností), so skúsenosťami získanými dlhoročnou praxou a najnovšími poznatkami a trendmi v oblasti manažmentu prezentovanými profesormi univerzity, ale i poprednými manažérmi mnohých svetových firiem. Jedným z prednášajúcich v tomto programe bol napríklad aj náš prezident David H. Lohr."

The University of Pittsburgh´s Joseph M. Katz Graduate School of Business patrí medzi popredné svetové univerzity a päť najstarších univerzít v oblasti biznis manažmentu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...