KONTAKT  |    _eng _sk

Promovali ďalší absolventi University of Pittsburgh
           Pridané: 23.10.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 42/2006

V sobotu 7. októbra 2006 po úspešnom absolvovaní štúdia MBA (Master Business of Administration) na University of Pittsburgh v Prahe slávnostne promovali dvoch našich kolegov, riaditeľa Predajnej kancelárie U. S. Steel Košice - Bohemia a.s. Petra Uhríka a riaditeľa spoločnosti U. S. Steel Košice - Labortest Ladislava Rožeka. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil viceprezident U. S. Steel Košice pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák.

"Štúdium MBA je zamerané na získanie najnovších manažérskych vedomostí a zručností. Medzi nosné programy tohto štúdia možno zaradiť škálu predmetov súvisiacich s manažmentom, ako strategický manažment, finančný manažment, kontinuálne zlepšovanie, strategické vodcovstvo a ďalšie," priblížil obsah štúdia L. Rožek. "Najväčší prínos a výhodu tohto typu štúdia vidím v možnosti tvorivej konfrontácie v medzinárodnej skupine študentov (nás bolo trinásť ôsmich národností), so skúsenosťami získanými dlhoročnou praxou a najnovšími poznatkami a trendmi v oblasti manažmentu prezentovanými profesormi univerzity, ale i poprednými manažérmi mnohých svetových firiem. Jedným z prednášajúcich v tomto programe bol napríklad aj náš prezident David H. Lohr."

The University of Pittsburgh´s Joseph M. Katz Graduate School of Business patrí medzi popredné svetové univerzity a päť najstarších univerzít v oblasti biznis manažmentu.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2