Vyhľadávanie:

Reč bola o práci i koníčkoch

Reč bola o práci i koníčkoch

Vysokopeciari na spoločnom obede s prezidentom Davidom H. Lohrom

Deväť z desiatich vybraných zamestnancov divízneho závodu Vysoké pece prijalo minulý týždeň v stredu, 5. októbra, pozvanie prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Davida H. Lohra na spoločný obed, na ktorom sa zúčastnili aj viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga a viceprezident pre výrobu Scott C. Pape.

Úvodné slovo patrilo hostiteľovi - Davidovi H. Lohrovi, ktorý ocenil dlhoročnú prácu vysokopeciarov a vyzdvihol ich podiel na dobrých výsledkoch celej spoločnosti. Po tom, čo v krátkosti zhodnotil postup prác na oprave vysokej pece č. 2 a investičnej akcii, ktorá výrazným spôsobom ovplyvní kvalitu životného, no hlavne pracovného prostredia - odprášenie odlievarne vysokej pece č. 1, skonštatoval: "Investovanie do modernizácií bolo za posledných päť rokov v našej spoločnosti skutočne intenzívne. Náš najväčší projekt už rastie neďaleko brány č. 3. Dvíhajú sa tu modré oceľové konštrukcie budúcej výrobnej haly pozinkovne." Svojim hosťom tiež prezradil čo-to o sebe, o svojom doterajšom pôsobení v korporácii, ale i o súkromí, záľubách. Po jeho výzve, aby pozvaní vysokopeciari písomnou formou odpovedali na otázku, čo považujú vo svojej práci za najdôležitejšie, sa pri dobrom obede rozprúdila vyše hodinová neformálna debata na všakovaké témy. Hovorilo sa predovšetkým o rodine, využívaní voľného času, koníčkoch, ale, ako to už býva, pochopiteľne i o práci.

Malá anketa medzi pozvanými vysokopeciarmi, v rámci ktorej mali odpovedať na otázku čo je pre nich v práci najdôležitejšie, ukázala, že je to bezpečnosť pri práci. Z deviatich hostí si to myslia piati. Prezident David H. Lohr aj v tejto súvislosti všetkých požiadal, aby pomohli vytvárať na pracoviskách bezpečné prostredie a meniť myslenie svojich kolegov v tom, že nulová úrazovosť je skutočne dosiahnuteľná.

Prezidentovi hostia

 • Štefan Miroslav BAŤALA, koordinátor koľajovej dopravy
  Do železiarní nastúpil v roku 1968, pracoval v závode Vysoké pece, kde prešiel rôznymi profesiami. V súčasnosti je koordinátorom koľajovej dopravy. Jeho povinnosťou je okrem iného zabezpečovať dostatok troskových a železových vozňov v dobrom technickom stave, odsúhlasovať denné a mesačné bilancie obehu pojazdných miešačov a troskových kolíb, či objednávať mechanizmy spojené s opravou. Zároveň zabezpečuje všetku environmentálnu činnosť v prevádzke Vysoké pece, vedie evidenciu odpadov a ich likvidáciu. Je nekonfliktný typ, problémy rieši s rozvahou a maximálnou zodpovednosťou.

 • Alexander DUBÍK,koordinátor žiaruvzdorných materiálov
  V podniku pracuje od roku 1973, v súčasnosti ako koordinátor žiaruvzdorných materiálov. Má výborný prehľad o výrobe surového železa, na starosti presnosť, kvalitu, množstvo dodávok žiaruvzdorných materiálov, časť technologických dodávok. Obhospodaruje tiež mechanizmy v prevádzke Vysoké pece a udržiavanie budov. Je odborníkom na rádioizotopové žiariče. Za bezpríspevkové darcovstvo krvi dostal diamantovú Janského plaketu, vykonáva funkciu úsekového dôverníka a podpredsedu ZV OZ Metalurg v DZ Vysoké pece.

 • Ján PIHULIČ, 1. tavič
  Do železiarní, do dnešného divízneho závodu Vysoké pece, nastúpil v roku 1972. Prešiel všetkými robotníckymi profesiami v odlievarni vysokej pece č. 2, v súčasnosti pracuje ako 1. tavič. Zverené úlohy vyplývajúce z jeho pozície plní zodpovedne, je vzorom pre ostatných spolupracovníkov, napomáha pri výchove mladých zamestnancov na zmene. Je pokojnej povahy, problémy rieši s rozvahou a maximálne zodpovedne.

 • Michal SEMANÍK, inšpekčný zámočník
  Po skončení štúdia na SOU hutníckom v Košiciach-Šaci nastúpil do divízneho závodu Vysoké pece na úsek Aglomerácia v roku 1979 ako zámočník. Od roku 1986 pracuje ako inšpekčný zámočník, na starosti má pásovú dopravu, veľkostroje a filtračnú stanicu - kalolis. Je to spoľahlivý zamestnanec, v kolektíve obľúbený, vo svojej profesii na vysokej odbornej úrovni. Zároveň vykonáva funkciu zástupcu zamestnancov za OBP.

 • Michal MIĽOVČÍK, špecialista slaboprúd
  Po skončení štúdia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej nastúpil do DZ Energetika ako spojový technik v roku 1970. Od roku 1973 pracuje ako špecialista na slaboprúd v Aglomerácii, na starosti má regulované pohony, automatiku pásovej dopravy Ianiup a EO pre slaboprúd. Je to spoľahlivý pracovník, v kolektíve obľúbený, vynikajúci odborník. Zároveň vykonáva funkciu zástupcu majstra.

 • Milan SCIRANKA, predák - zámočník
  Ako vyučený montér oceľových konštrukcií nastúpil do Ústredných mechanických dielní v roku 1983. O tri roky neskôr prestúpil do závodu Vysoké pece, kde bol údržbárom i inšpekčným zámočníkom. V súčasnosti je predákom strojnej údržby vysokej pece č. 1. Je zodpovedným pracovníkom s vysokou odbornou úrovňou. Je pravidelným členom tímu DZ Vysoké pece na turnajoch organizovaných USSK.

 • Ľudovít HRUBÝ, koordinátor rudiska a CPR
  Do závodu Vysoké pece, prevádzku Aglomerácia, nastúpil v roku 1965. Začínal ako strojník filtračnej stanice, potom prešiel rôznymi robotníckymi profesiami, bol tiež predákom i majstrom na úseku Rudisko. Od minulého roku pracuje ako koordinátor Rudiska a CPR. Dlhodobou praxou a neustálou odbornou prípravou, tak teoretickou ako i praktickou, tiež cieľavedomým a zodpovedným prístupom k práci je príkladom pre ostatných zamestnancov.

 • Ján IVANČIN, koordinátor Aglomerácie
  V spoločnosti pracuje od roku 1967. Začínal ako vsádzkár v DZ Vysoké pece, v súčasnosti pracuje ako koordinátor Aglomerácie. Od nástupu až do súčasnosti prešiel viacerými profesiami. Pracovné povinnosti si plní zodpovedne. Aktívne sa zapája do riešenia problémov pracoviska. Pre svoj bezprostredný prístup k spolupracovníkom je v kolektíve obľúbený, čím ho stmeľuje.

 • Milan JANŠO,predák Aglomerácie
  Do železiarní nastúpil v roku 1985 ako manipulačný robotník v spekárni. Od nástupu do fabriky prešiel rôznymi profesiami, v súčasnosti vykonáva funkciu predáka Aglomerácie. Povinnosti vyplývajúce z pracovného zaradenia plní svedomito. K riešeniu problémov pracoviska pristupuje zodpovedne a je nápomocný pri ich odstraňovaní. V kolektíve je obľúbený pre svoj aktívny a korektný prístup ku každému spolupracovníkovi.

 • Marta VÁMOŠIOVÁ, vzorkárka rúd
  Do spoločnosti prišla v roku 1974, odvtedy nepretržite pracuje na kotrole kvality vstupných surovín vo funkcii vzorkárka rúd. Svoje pracovné povinnosti plnila a plní vždy vzorne. Pre svoju veselú a priateľskú povahu je medzi svojimi spolupracovníkmi veľmi obľúbená.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...