KONTAKT  |    _eng _sk

Robíme správne veci
           Pridané: 09.07.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2007

Správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, starostlivosti o životné prostredie, zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku. Tak znie jedna z definícií, aj keď ešte stále neustálených, spoločensky zodpovedného podnikania, ktorého myšlienka sa začala v deväťdesiatych rokoch udomácňovať aj na Slovensku. Prenikla k nám spolu s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré stratégiu spoločensky zodpovedného podnikania priniesli a stále prinášajú z materskej firmy. Svojimi aktivitami sa prispôsobujú potrebám Slovenska, jednotlivým regiónom, sociálnym skupinám, ako aj miestnej komunite.

K princípom spoločensky zodpovedného podnikania, kam patrí okrem iného aj transparentné podnikanie, boj proti korupcii, projekty a programy poprepájané so vzdelávaním v oblasti skvalitňovania životného popredia, sa hlási aj spoločnosť U. S. Steel Košice. Nadväzuje pritom na viac ako storočné skúsenosti amerických a viac ako štyridsaťročné skúsenosti slovenských hutníkov a ďalej rozvíja myšlienky čestného a férového podnikania Elberta H. Garyho, jedného zo zakladateľov U. S. Steel. Jeho princípy - firemné práva a záujmy podriadené verejnému prospechu, čestné a ľudské zaobchádzanie so zamestnancami, podnikanie v súlade s právom, kontrola prostredníctvom verejnej mienky, robenie správnych vecí, ktoré sú základom trvalého rozvoja a úspechu, sú dnes, po bezmála sto rokoch, viac než aktuálne.

To, že sa firme darí, neznamená pre U. S. Steel Košice len úspech. Ale aj zodpovednosť a záväzok. Voči zamestnancom, komunite, zákazníkom i dodávateľom. Jej spoločensky zodpovedné podnikanie odzrkadľuje nielen každý zo šiestich princípov podnikania v oblasti bezpečnosti, životného prostredia, kvality, služieb, nákladov a produktivity, ale aj filantropické aktivity, ktorými bez nároku na profit pomáha komunite a regiónu a ktoré sú poprepájané tak, aby prinášali úžitok širokému okruhu ľudí a rôznym sféram života v spoločnosti. Len v posledných piatich rokoch podporila tisícky talentovaných a aktívnych ľudí, ale i tých, ktorí boli v núdzi. Prostredníctvom viac ako 1100 projektov v zdravotníctve, charite, vzdelávaní, športe a kultúre... Robíme správne veci.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu