Vyhľadávanie:

Rodina hutníkov sa opäť rozrástla

Rodina hutníkov sa opäť rozrástla

Uskutočnila sa tradičná slávnosť Šachťák 2016

Aj tohto roku usporiadali hutníci tradičnú slávnosť Šachťák, ktorá sa konala v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach 24. novembra 2016. Podujatie nadväzuje na tradície vzniknuté pri založení prvej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762, pri ktorom cisárovná Mária Terézia vydala nariadenie pre praktickú výučbu baníctva a hutníctva.

Šachťák je slávnosť, na ktorej sú podľa tradičných banskoštiavnických manuálov majstrami cechu hutníckeho prijímaní do stavu hutníckeho študenti prvého ročníka, a to skokom cez kožu. Celý ceremoniál riadi Slávne vysoké a neomylné prezídium za spoluúčasti čestného prezídia a adlátov, menovaných pre tento slávnostný akt. Do čestného prezídia aj tento rok zasadol rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, ďalší členovia akademickej obce, hostia a aj významní predstavitelia slovenského hutníckeho priemyslu Elena Petrášková z U. S. Steel Košice, Ľudovít Parilák zo Železiarní Podbrezová, Milan Veselý z firmy Slovalco a Peter Magvaši zo spoločnosti CEIT.

Proces cechovania je neodmysliteľne spojený aj s kladením otázok, ktorých odpovede sú nevyhnutné pre ďalší hutnícky život. Fukso je za vyjadrenie životného kréda je odmenený božským nápojom, alebo potrestaný inými nápojmi, najčastejšie v podobe slanej vody v kombinácii napríklad s mliekom. Zavŕšením aktu prijímania fuksa do cechu hutníckeho je jeho skok cez hutnícku kožu a podpis do historického „grundbuchu“ Alma mater.

Máme za sebou úspešne ďalší ročník a poďakovanie patrí všetkým sponzorom a študentom, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní.

Zdar Boh!

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...