KONTAKT  |    _eng _sk

Rokovala Rada pre konkurencieschopnosť
           Pridané: 02.03.2016
Autor: -r-
Kategória: 05/2016

Na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť v Bruseli v pondelok 29. februára ministri obchodu a financií Európskej únie prehodnocovali globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s dôrazom na energeticky náročné odvetvia. Zamerali sa predovšetkým na komplikovanú situáciu v oceliarskom priemysle.

V mene predsedníckej krajiny EÚ zhrnul závery zo zasadnutia holandský minister pre ekonomické záležitosti Henk Kamp: „Na riešenie krízy v oceliarskom sektore potrebujeme okamžité riešenia. Môžu sa uplatniť aj na iné priemyselné odvetvia, keďže tieto problémy majú spoločného menovateľa. Po prvé, v krátkom čase musíme urýchliť antidumpingové opatrenia. Po druhé, oceliarsky priemysel by mal byť schopný využívať fondy Európskej únie na inovácie, pilotné projekty a nové podnikateľské modely. Po tretie, potrebujeme sa vyhnúť zbytočným reguláciám, ktoré zrážajú na kolená konkurencieschopnosť našich energeticky náročných priemyselných odvetví. Naše firmy musia mať na trhu rovnaké podmienky.“

Ministri tiež vyzvali Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby pokračovali v pragmatickom a na výsledky orientovanom prístupe pri antidumpingovom vyšetrovaní s cieľom aspoň o dva mesiace zrýchliť antidumpingové procedúry, ktoré by boli kedykoľvek uplatniteľné a rešpektovali by legislatívu EÚ a neohrozili kvalitu.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu