KONTAKT  |    _eng _sk

Škody ešte všade nevyčíslili, roboty je viac než dosť
           Pridané: 16.08.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 17/2010

Obce sa pomaly spamätávajú z povodní. Povedal už živel posledné slovo? (2)

Rozsiahle povodne, najmä na východnom Slovensku koncom mája a začiatkom júna tohto roku ochromili na niekoľko dní život v desiatkach obcí a miest. Osudy tisícov ich obyvateľov nenechali ľahostajnými mnohých ľudí. Nielen technickú a materiálnu pomoc, predovšetkým v podobe vyše 3 500 ton pemzy rôznych frakcií, ktorá poslúžila na plnenie vriec pri stavaní protipovodňových zábran, darovala spoločnosť U. S. Steel Košice ťažko skúšaným obciam v Košickom kraji bojujúcim s ničivou silou vody a zosúvajúcej sa pôdy.

Spolu s ďalšími veľkými podnikateľskými subjektmi v regióne - Východoslovenskou energetikou, T-Systems Slovakia a Ness združila finančné prostriedky na pomoc postihnutým obciam a ich obyvateľom. Spoločný dar vo výške 220 tisíc eur bol rozdelený medzi päť obcí a jednu mestskú časť. Na riešenie najakútnejších problémov dostala Mestská časť Košice-Krásna, obce Čaňa, Ždaňa, Sady nad Torysou a Vyšná Hutka po 27 500 eur, Nižná Myšľa 82 500 eur. Na čo konkrétne poslúžia darované peniaze, ako sa dotknutým obciam darí zvládať následky povodní? O troch z nich sme informovali v minulom vydaní Ocele východu, v tomto vám priblížime zvyšné tri - Sady nad Torysou, Vyšnú Hutku a Mestskú časť Košice-Krásna.

SADY NAD TORYSOU

Malebná obec dostala poriadne zabrať. V určitých jej úsekoch voda zaliala rodinné domy tak, že z nich trčali len strechy. "Našťastie, nešlo o silnú prílivovú vlnu, ktorá zvykne brať všetko so sebou, ale o záplavovú," konštatoval starosta Jozef Adamkovič. Tak či onak, voda z Torysy narobila poriadne škody. Aj keď sa na záplavy v obci dopredu pripravovali, nikto netušil, s akou silou tu vodný živel udrie. "Naplnili sme deväťtisíc vriec, ktorými sme navýšili hrádzu. Boli sme pokojní, dostali sme správu, že väčšia voda by nemala prísť. Žiaľ, 5. júna prišiel taký nával, že nám časti hrádze povolili a Torysa sa začala vylievať do obce. Museli sme okamžite evakuovať ľudí z vari dvadsiatky rodinných domov..." Niektorí z obyvateľov po vyhlásení stavu núdze mali čo robiť, aby si zachránili svoje životy, no svoj majetok z obydlí si už zobrať, ani ho uložiť do bezpečia, nestačili. Po viac než dvanástich hodinách začala voda pomaly ustupovať. Najdôležitejšie bolo čím skôr prečerpať vodu zo zaplavenej oblasti, z vnútornej strany hrádze, späť do koryta Torysy. Pomôcť prišli aktivisti z rôznych dobrovoľníckych organizácií, na zavolanie osem slovenských hasičských a záchranárskych zborov i hasiči z Čiech so špeciálnou technikou, ktorí sa do obce presunuli z rovnako zaplavených oblastí Poľska.
A potom nekonečné hodiny strávené pri odpratávaní nánosov bahna, čistení príbytkov, likvidácii nepoužiteľného zariadenia, ktoré končilo v pristavených kontajneroch, vysúšaní domov...Starosta vraví, že takú pohromu v obci, ako potvrdzujú aj pamätníci, ešte nemali. Škody na hnuteľnom i nehnuteľnom majetku ešte stále spočítavajú. Na opatreniach, ktoré by pomohli zamedziť povodniam či zmierniť ich následky, sa pracuje.
"Na čo využijeme finančnú pomoc, ktorú sme dostali od veľkých firiem v regióne? Hovorili sme o tom v obci na verejnom zhromaždení," povedal Jozef Adamkovič. "Viac než osemdesiat percent ľudí je presvedčených, že by sme mohli za ne nakúpiť protipovodňové vaky, ktoré sa už osvedčili v iných obciach. Celá hrádza, ktorá má päťsto metrov, by nás vyšla na 95 tisíc eur. So žiadosťou o podporu sa preto chceme obrátiť aj na ďalšie firmy..."

VYŠNÁ HUTKA

"Žiaľ, aj naša obec patrí medzi tie, ktoré sú v poslednom období pravidelne zaplavované," konštatovala starostka Mária Janočková. Voda tu vo väčšom meradle "úradovala" pred šiestimi i štyrmi rokmi, no tohtoročné povodne boli najkritickejšie. Ľudia vravia, že si už v úvodzovkách zvykli na to, že s príchodom prívalových dažďov sa Torysa vyleje. Zväčša predpokladajú v ktorých miestach a podľa toho sa aj zariadia. "Ale tentoraz to vyzeralo hrozivo. Vďaka pánubohu začala voda rýchlo klesať, neviem si predstaviť, ako by sme skončili," vracia sa starostka do prvých júnových dní. Voda, napriek tomu, že sa na ňu pripravovali, prišla rýchlo a s veľkou intenzitou. Zaliala pivnice a suterény rodinných domov, miestne komunikácie i štátnu cestu. Na čas bola Vyšná Hutka odrezaná od okolitého sveta. Ani tu sa nevyhli evakuácii osôb... No nebola to len voda, ktorá obyvateľov obce i majiteľov vyše tristo chatiek postavila do pozoru. Dlhotrvajúce dažde dali do pohybu aj pôdu. "Podľa tvrdenia geológov sa naša obec nachádza údajne na nejakej skale s vrstvami ílovitej zeminy, ktorá podmáčaním sadá, šmýka sa... Viete, voda príde aj odíde, iste, zanechá za sebou škody, no vieme si pomôcť. Ale to, že sme v intraviláne obce zaznamenali popraskanie rodinných domov, to je už vážny problém. Aj keď pukliny neohrozujú ich statiku, iné je to so stavbami v záhradkárskej oblasti. Kopec "pracuje", niekoľko chát označili statici za vysoko rizikové. Zdá sa, že sa zbúraniu nevyhnú," načrtla Mária Janočková nelichotivé zistenia. Aj preto by si v obci veľmi chceli dať vyhotoviť geologický prieskum, štúdiu, na základe ktorej by sa v budúcnosti mohli rozhodnúť, čo a ako ďalej, napríklad pri budovaní rodinných domov alebo iných stavieb a prijať konkrétne opatrenia. Chýba však to najdôležitejšie - peniaze. Financovanie geologického prieskumu je nad možnosti obce.
"Prostriedky, ktoré sme získali v podobe spoločného finančného daru veľkých firiem, teda aj zo spoločnosti U. S. Steel Košice, sa nám veľmi zídu. Potrebujeme rekonštruovať a dať do pôvodného stavu rigoly a komunikáciu, ktorú sme museli prekopať, aby sme vodu vyliatu z Torysy odviedli od obydlí do polí," uviedla starostka.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-KRÁSNA

V čase našej návštevy nemali ešte v Mestskej časti Košice-Krásna škody, ktoré im spôsobili dlhotrvajúce dažde, zrátané. Dôvodom bolo i to, že ani bezmála dva mesiace po tom, čo jej obyvatelia museli čeliť veľkej vode aj zosuvom podmáčanej pôdy, nebolo trápeniu koniec. Kopec sa stále hýbal. Dvojdňový, pomerne intenzívny lejak urobil koncom júla svoje. Masa zeminy ohrozila na ulici 1. mája ďalší dom.
"Keď vidím zamračenú oblohu, z ktorej sa má spustiť dážď, naskakujú mi zimomriavky," prezradila nám pani Margita Ducáková, ktorú sme stretli a pristavili pri miestnom úrade. "Bojím sa dažďa, toho, že nás voda opäť zaleje..." Je zrejmé, že ľudia na útrapy z prelomu mája a júna len tak skoro nezabudnú. Zástupkyňa starostu Erika Dolná nám porozprávala o tom, ako sa v časoch najkritickejších, keď Hornád kulminoval, pripravovali na evakuáciu vari osemsto ľudí z najviac ohrozených lokalít mestskej časti, o plnení stoviek vriec, stavaní protipovodňových zábran, úžasnej súdržnosti ľudí, ochote navzájom si pomáhať, o odstraňovaní škôd, ktoré vody, spodné i z Hornádu, spôsobili... A tiež o pohromách v podobe zosúvajúceho sa kopca a nasadzovaní prostriedkov a mechanizmov pri eliminovaní škôd. "Najhoršie je," povedala, "že kvôli masívnym zosuvom pôdy je dvadsaťpäť domov v takom stave, že ich bude treba pravdepodobne zbúrať. Natoľko sú totiž, podľa vyjadrenia statikov, narušené."
Za každú pomoc sú v Mestskej časti Košice-Krásna vďační. Vrátane tej materiálnej v podobe pemzy použitej pri plnení vriec na budovanie protipovodňových zábran, ktorej sa im dostalo od košickej oceliarne v časoch najťažších. "Finančné prostriedky, ktoré sme získali darom od štyroch najväčších firiem v regióne, plánujeme použiť na rekonštrukciu komunikácií poškodených nielen povodňami, ale i ťažkými mechanizmami zasahujúcimi pri zosuvoch pôdy, na opravu rigolov i realizáciu ďalších protipovodňových opatrení," uviedla Erika Dolná.

Zbierka na pomoc kolegom sa skončila

V nedeľu, 15. augusta, sa skončil termín na podávanie žiadostí o podporu z výťažku zbierky, ktorú medzi zamestnancami s cieľom pomôcť kolegom postihnutým povodňami vyhlásilo začiatkom júna vedenie U. S. Steel Košice spolu s Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Hutníci dali spolu dokopy peknú sumu - 53 345,59 eur, o rozdelení ktorej bude už v najbližších dňoch rozhodovať na svojom zasadnutí Sociálna komisia U. S. Steel Košice. Jej členovia dôsledne posúdia každú žiadosť. Darované finančné prostriedky bude možné použiť na zadováženie stavebného materiálu na rekonštrukciu a opravy domov, prípadne bytov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kúpu základného vybavenia domácností, vrátane elektrospotrebičov. Finančná podpora nebude poskytovaná na opravu zaplavených pivníc, suterénov, garáží, dvorov, záhrad, polí a podobne.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...