KONTAKT  |    _eng _sk

Slúžiť bude školám i zamestnávateľom
           Pridané: 05.10.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 40/2009

V Šaci otvorili Centrum odborného vzdelávania

Minulý týždeň v piatok, 9. októbra, riaditeľ Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci Jozef Šablatúra, vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč a viceprezident pre ľudské zdroje USSK Martin Pitorák v prítomnosti zástupcov štátnej správy, samosprávy, riaditeľov základných i stredných škôl, študentov a ďalších pozvaných hostí slávnostným prestrihnutím pásky otvorili v priestoroch školy Centrum odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu.

Centrá odborného vzdelávania, v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je ich dovedna šesť, sú prvým konkrétnym výstupom Koncepcie odborného vzdelávania, ktorú ako prví na Slovensku schválili poslanci KSK. Vznikli v školách, ktoré disponujú dobrým materiálno-technickým a personálnym zabezpečením pre príslušný odbor a budú slúžiť nielen pre žiakov školy a ich rovesníkov v školách podobného zamerania, ale aj pre zamestnávateľov, ktorí sa na jeho zriaďovaní podieľali a iným firmám pri zmene kvalifikácie alebo zvyšovania vzdelania.

"Zriadenie centra je pre nás akýmsi medzníkom v 45-ročnej histórii školy," konštatoval v svojom príhovore Jozef Šablatúra. "Je to však len začiatok, čaká nás ešte veľa práce. Som však presvedčený, že budeme úspešní a že sa centrum stane dielom múdrosti, šikovnosti a ľudskosti. Zárukou rozvoja sú naši ľudia i spolupráca so silnými partnermi." V tejto súvislosti sa poďakoval KSK i spoločnosti U. S. Steel Košice, s ktorou má škola nadštandardné vzťahy najmä čo sa týka odborného vzdelávania a prípravy žiakov, ako aj systému motivácie.

Vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč pripomenul, že bez spolupráce škôl, zamestnávateľov a zriaďovateľa by nebolo možné centrá vytvoriť. "Hľadali sme školy, ktoré majú s partnermi z priemyslu spoluprácu na dobrej úrovni a tiež dobré materiálno-technické zázemie. Pôvodne malo záujem o vytvorenie centra desať škôl v pôsobnosti KSK, no po dôkladnom zvážení sme sa dopracovali k šiestim. Som rád, že je medzi nimi aj Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci." Ocenil tiež spoluprácu školy s U. S. Steel Košice a vyslovil presvedčenie, že prinesie veľa pozitív aj v budúcnosti.

Viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák zdôraznil, že rozhodnutie vybudovať centrum odborného vzdelávania v SOŠ Košice-Šaca bolo správne. Spolupráca školy a košickej oceliarne je už niekoľko rokov mimoriadne intenzívna, v súčasnosti sa pre jej potreby pripravuje na budúce povolanie viac ako dvesto žiakov. "Podarilo sa nám nastaviť taký motivačný program," povedal okrem iného, "ktorý je pre žiakov školy nesporne zaujímavý."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu