KONTAKT  |    _eng _sk

"Sme vďační za každé euro"
           Pridané: 06.05.2013
Autor: Richard DRESIG
Kategória: 09/2013

U. S. Steel Košice podporuje Košickú organizáciu vozičkárov - Nezávislý život už trinásť rokov

Občianske združenie Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život pôsobí v našom meste už devätnásť rokov. Špecializuje sa na prepravné a poradenské služby pre telesne postihnutých občanov. V minulosti vyvíjalo aj rôzne iné aktivity, avšak zhoršujúca sa situácia v oblasti sociálnych služieb na Slovensku činnosť združenia výrazne utlmila. Podpora zo strany štátu nie je dostatočná, preto sú členovia Košickej organizácie vozičkárov - Nezávislý život odkázaní predovšetkým na pomoc od sponzorov. K stabilným podporovateľom patrí už trinásť rokov aj U. S. Steel Košice.

"Veľmi si vážime, že nás vaša firma dlhoročne sponzoruje. Peniaze nám v minulosti pomohli na zakúpenie prepravného vozidla, ale i na prevádzkovanie nášho vozového parku. Aj váš ostatný príspevok sme použili na poistenie áut," vysvetľuje predseda organizácie Anton Benča. Nejde pritom o lacnú záležitosť, občianske združenie ročne vynaloží na havarijné a zákonné poistky vyše 4 500 eur. Ak sa k tomu pripočítajú ešte výdavky na povinný servis, pohonné hmoty, mzdy a odvody, náklady dosahujú viac ako 30 000 eur ročne. Aby prežili, pomoc od sponzorov je pre nich nevyhnutná. Členovia občianskeho združenia preto s potešením prijali informáciu, že sa U. S. Steel rozhodla v Košiciach zotrvať. "Ak by vaša firma zo Slovenska odišla, určite by to negatívne poznačilo aj nás," tvrdí A. Benča.

Občianske združenie Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život so sídlom na Talinskej 1 na Sídlisku Nad jazerom prevádzkuje štyri špeciálne upravené automobily, ktoré slúžia na prevoz telesne postihnutých občanov. Od roku 2009, keď sa zmenil zákon o sociálnych službách, využívajú túto pomoc aj ľudia nad 65 rokov - seniori s pohybovou indispozíciou. Podľa slov A. Benču je medzi nimi i niekoľko bývalých železiarov. "Našu klientelu v súčasnosti tvorí približne osemdesiat seniorov a ďalších vyše dvesto telesne postihnutých obyvateľov. Mesačne naši šoféri najazdia štyri až päťtisíc kilometrov."

Služba funguje nonstop a riadi ju dispečing. Klienti si autá rezervujú v predstihu dvadsaťštyri hodín. Bez problémov vedia vyhovieť aj súrnym prípadom. Anton Benča tvrdí, že komplikácie s logistikou nemajú, v minulosti dokonca zvládli počas medzinárodného stolnotenisového turnaja pre vozičkárov prepraviť bezmála 150 ľudí. Klienti si za služby platia, ide však o symbolické sumy. Ak majú s občianskym združením podpísanú zmluvu, za kilometer zaplatia 13 centov. Symbolické mzdy dostávajú aj členovia občianskeho združenia. Tvorí ich šesť ľudí, okrem predsedu sú to ešte ekonómka, dispečerka a traja šoféri. "Naši chlapci jazdia skôr so srdcom, ako za odmenu. Robia to počas svojho osobného voľna. Jeden z nich, Peter Baranič, dokonca pracuje v košických železiarňach."

Okrem prepravnej služby poskytuje organizácia aj bezplatné poradenské služby. Telesne postihnutým, ale aj ich rodinným príslušníkom, podáva informácie týkajúce sa legislatívy, možností zakúpenia zdravotníckych pomôcok a radí i v oblasti úprav bezbariérových priestorov.

Život ľudí s pohybovým postihnutím v metropole východu je plnohodnotnejší aj vďaka aktivitám Košickej organizácie vozičkárov - Nezávislý život. Jej členovia by si do budúcnosti želali najmä zlepšenie situácie na Slovensku v oblasti poskytovania a hlavne financovania sociálnych služieb. Na to je však podľa slov A. Benču potrebná zmena celého systému, predovšetkým legislatívy. Tá je však v rukách našich zákonodarcov. Pomoc štátu tak nateraz vo veľkej miere zastupuje súkromný sektor, nadácie, či individuálni darcovia.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu