Vyhľadávanie:

Uspel náš projekt pre zástupcov zamestnancov v Dubline

Uspel náš projekt pre zástupcov zamestnancov v Dubline

U. S. Steel Košice ocenili na konferencii

Írsko, ako predsedajúca krajina Európskej únie v prvom polroku 2013, usporiadala v dňoch 29. a 30. apríla v Dubline, deň po Svetovom dni bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku (28. apríla), európsku konferenciu s názvom Malé podniky a bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku: výzvy a príležitosti. Na konferencii vyhlásili tiež víťazov 11. ročníka Ceny za dobrú prax, ktorú organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) so sídlom v Bilbau. Tento rok agentúra EU-OSHA ocenila najlepšie príklady spolupráce medzi manažérmi a zamestnancami v oblasti prevencie rizík.

Európska cena za dobré postupy sa udeľuje každoročne ako ocenenie pre organizácie, ktoré výnimočným alebo skutočne prelomovým spôsobom prispeli k tomu, aby manažéri a zamestnanci pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku spoločne "ťahali za jeden povraz".

Do národných kôl súťaže sa v štátoch EÚ prihlásili stovky projektov. Päťdesiatdva z nich, pochádzajúcich z 29 členských a kandidátskych krajín, postúpilo do hlavnej súťaže. V nej určili 10 víťazných projektov a 10 projektov, ktoré boli vyzdvihnuté a pochválené pre svoj osobitný prínos.

Spoločnosť U. S. Steel Košice do súťaže prihlásila projekt pre zástupcov zamestnancov pre BOZP, založený na počítačovej aplikácii (EWA). V našej firme, vrátane dcérskych spoločností, pôsobí takmer 500 zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ktorí predstavujú veľký potenciál na zlepšovanie sa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aplikácia funguje na báze nahrávania iniciatív alebo pozorovaní zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť do centrálnej databázy. Za tých zástupcov zamestnancov, ktorí nemajú vlastný počítač, nahrajú zistenia a podnety príslušní predsedovia základných organizácií odborového zväzu.

Pozorovania či zistenia súvisia s nebezpečnými pracovnými podmienkami a pracovnými postupmi. Do systému sa nahrávajú aj nápady smerujúce k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po zadaní podnetu systém automaticky vygeneruje email, ktorý odošle bezpečnostnému technikovi, odborovému predákovi a manažérovi vyššej úrovne. Manažér potom rozhodne o tom, aké opatrenie je potrebné prijať, pridelí zodpovedných ľudí a požadovaný dátum splnenia. Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť má možnosť verifikovať účinnosť týchto nápravných opatrení a kontaktovať príslušného manažéra. Počítačová aplikácia EWA všetky iniciatívy a pozorovania trvale ukladá a archivuje.

Nahlasovanie problémov súvisiacich s bezpečnosťou podporujú štvrťročné odmeny tým zástupcom zamestnancov, ktorí prostredníctvom počítačovej aplikácie nahrali stanovený počet podnetov. Tridsiati zástupcovia zamestnancov, ktorí podľa spoločného hodnotenia manažérov a zástupcov odborov k zlepšeniu celkovej situácie prispeli najviac, dostanú navyše aj odmeny vyplácané polročne.

Nový bezpečnostný systém je veľmi obľúbený a používa ho čoraz viac zástupcov zamestnancov, o čom svedčia aj nasledujúce čísla: V roku 2011 bolo nahraných 477 zistení, v roku 2012 ich už bolo 1 199 a v roku 2013 sa počet doteraz vyšplhal na 375. Používanie bezpečnostného systému prispelo k vypracovaniu preventívnych opatrení a k eliminácii nebezpečných podmienok a pracovných postupov.

Spoločnosť U. S. Steel Košice si za tento projekt spolupráce vyslúžila ocenenie Čestné uznanie - Zadanie s pochvalou. Cenu na konferencii v Dubline prevzali Predseda Rady odborov OZ KOVO Mikuláš Hintoš a zástupca generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu práce Róbert Meitner z rúk európskeho komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andora a riaditeľky agentúry EÚ-OSHA Christy Sedlatschekovej. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce na Slovensku Andrej Gmitter a Laurencia Jančurová, ktorá je vedúcou koordinátorkou slovenského Národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Ocenenie pre U. S. Steel Košice na vrcholnej európskej úrovni je ďalším dôkazom toho, že v našej spoločnosti venujeme oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci mimoriadnu pozornosť a všetci spoločne sa snažíme chraniť životy a zdravie našich zamestnancov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...