KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločne o zodpovednom podnikaní
           Pridané: 15.07.2013
Autor: -c-
Kategória: 14/2013

V Košiciach sa stretli sa členovia združenia Business Leaders Forum

Vo štvrtok 20. júna 2013 sa v Košiciach uskutočnilo pravidelné štvrťročné zasadnutie združenia Business Leaders Forum. Program, rozdelený na dve časti, sa začal dopoludnia v spoločnosti U. S. Steel Košice, kde zástupcov členských firiem združenia prijala viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov Elena Petrášková. V krátkom príhovore predstavila hosťom košickú oceliareň, jej štruktúru a organizáciu a priblížila zodpovedné vzťahy spoločnosti s okolitou komunitou. "Spoločne s obcami, mestom i krajom pracujeme na mnohých projektoch, či už v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, športu alebo kultúry. Jedným z najväčších je v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesta kultúry 2013, ktorý naša spoločnosť podporuje, vybudovanie kreatívnej fabriky Steel Parku. Deti, ale aj dospelí, sa v nej interaktívnym spôsobom oboznámia s výrobou ocele. Určite toto centrum, otvorené bude v septembri, navštívte," odporučila hosťom viceprezidentka, ktorá potom v krátkej diskusii odpovedala na otázky súvisiace s chodom spoločnosti, environmentálnymi záležitosťami a bezpečnosťou pri práci. Na záver pobytu v košickej oceliarni si hostia pozreli pozinkovaciu linku č. 3 a navštívili aj prevádzku Radiátory.

Popoludňajšie rokovanie, ktoré sa aj za účasti zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice uskutočnilo v T-Systems Slovakia, bolo zamerané na bilanciu výsledkov najväčšieho podujatia o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit 2013, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku, na diskusiu o prieskume vnímania zodpovedného podnikania firiem slovenskou verejnosťou i ďalších aktivitách združenia. Hlavná téma rozhovorov sa niesla v znamení idey Inovatívne k zamestnancom, ktorá, okrem iného, mapovala najlepšie praktiky firiem v oblasti zabezpečenia rovnováhy medzi prácou a osobným životom svojich zamestnancov.

Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Jeho poslaním je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania a jeho víziou zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Združenie oficiálne vzniklo v apríli 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. Zakladajúci členovia združenia podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu. V súčasnosti má združenie 25 členov. Patrí k nim aj spoločnosť U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2