KONTAKT  |    _eng _sk

Vzdali hold čiernym remeslám
           Pridané: 01.07.2013
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 13/2013

V Košiciach sa konali XV. Európske dni baníkov a hutníkov

Košice hostili významné medzinárodné podujatie. Viac než tisícšesťsto hutníkov a baníkov so Slovenska, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Českej republiky, Talianska, Holandska, Slovinska, Poľska a Srbska oslavovalo od 6. do 9. júna 2013 v európskom hlavnom meste kultúry ťažkú a náročnú prácu, ktorú so sebou čierne remeslá prinášajú. Pätnáste európske dni hutníkov a baníkov, ktoré sa konali pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, sa v našej krajine uskutočnili po prvý raz. Ich história siaha do roku 1965, keď sa stretnutie uskutočnilo v nemeckom Luisenthale. O tom, že hostiteľským mestom tohtoročných osláv sa stane metropola východného Slovenska, rozhodlo prezídium Združenia baníckych a hutníckych spolkov Európy pred dvomi rokmi, a to po prezentácii Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v holandskom Heerlene. Podujatie s bohatým programom, v ktorom nechýbala odborná konferencia, mineralogické výstavy a burzy, ukážky remesiel, šachtág či slávnostný sprievod, organizoval spolu s ďalšími partnermi Košický banícky a hutnícky cech. Jeho prípravu i priebeh podporila aj spoločnosť U. S. Steel Košice.

EURÓPSKE BANÍCTVO A HUTNÍCTVO VČERA A DNES

Širokým spektrom otázok sa zaoberali účastníci medzinárodnej konferencie Európske baníctvo a hutníctvo včera a dnes, ktorá sa uskutočnila v piatok 7. júna 2013 v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach. Na programe rokovania, ktoré na úvod pozdravili rektor hosťujúcej univerzity Anton Čižmár i prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul, bolo viacero problematík. Hovorilo sa o postavení a úlohách Fakulty BERG i Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou, o hliníku - súčasnosti a budúcnosti jeho výroby a uplatnenia, o ochrane vôd a programe pre ťažbu a spracovanie rúd v Srbsku, budúcnosti baníctva v Európe, minulosti a dnešku Vysokej školy banskej v Ostrave v európskom kontexte, ostravskom čiernom uhlí a stabilite v nestabilnej dobe, baníckej vede, výskume a vzdelávaní v Rusku, realizácii európskej mineralogickej politiky.
O histórii výroby ocele vo svete, v Európe i na Slovensku a v Košiciach, ako aj súčasných trendoch v oceliarstve informoval viceprezident U. S. Steel Košice pre výrobu Mark G. Tabler. Účastníkom podujatia priblížil vznik U. S. Steel Košice, najdôležitejšie investície, medzi ktoré nesporne patrí vybudovanie novej pozinkovacej linky č. 3, environmentálne aktivity firmy i smery, ktorými sa v oceliarstve, na základe požiadaviek zákazníkov, uberá výskum a vývoj. Svet si dnes žiada, poznamenal, vysokú kvalitu oceliarskych výrobkov a čoraz tenšie a pevnejšie valcované materiály. "Pred producentmi ocele stoja v zložitej ekonomickej situácii a vysoko konkurenčnom prostredí náročné výzvy. Ide o znižovanie nákladov, plnenie environmentálnych požiadaviek, vývoj nových akostí a tenkých materiálov a o rast kvality produkcie," konštatoval okrem iného v svojej prezentácii viceprezident Tabler.

Piatkový podvečer patril slávnostnému otvoreniu 15. Európskych dní baníkov a hutníkov 2013 spojenému s prvkami šachtágu. Uskutočnil sa v priestoroch Spoločenského pavilónu aj za účasti predstaviteľov mesta, kraja, štátnej správy, akademickej obce a priemyselnej sféry. Farby košickej oceliarne hájili prezident David J. Rintoul s manželkou Mary, ktorý zasadol aj do čestného prezídia, viceprezidenti Elena Petrášková, Mark G. Tabler, Vladimír Jacko i C. James Bond. Pre Davida J. Rintoula to bola dvojnásobne výnimočná slávnosť. Za veľkého potlesku si na pódiu z rúk vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR Martina Holáka prevzal čestný odznak Za zachovávanie tradícií, ktorý mu udelil minister hospodárstva SR.

HOLD GABRIELOVI MIKULÁŠOVI SVAJCZEROVI

Predstaviteľov banských miest a obcí Slovenska i zástupcov európskych baníckych a hutníckych spolkov slávnostne prijal v sobotu 8. júna 2013 v priestoroch Historickej radnice primátor Košíc Richard Raši. "Sme veľmi radi, že sa oslavy európskych dní hutníkov a baníkov konajú práve v Košiciach, ktoré sa považujú za jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest,"; povedal na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia top manažmentu košickej oceliarne. Ako uviedol, Košice zvyšujú svoju atraktivitu v tomto roku aj prostredníctvom vyše tristo hlavných a sprievodných kultúrnych podujatí. "Košice je lepšie raz vidieť ako stokrát o nich počuť. Ak budete po našom meste chodiť s otvorenými očami a srdcom, určite si ich obľúbite a budete sa sem radi vracať."
Sobotňajšie dopoludnie patrilo aj ekumenickej bohoslužbe za všetkých zomrelých európskych baníkov a hutníkov v Dóme sv. Alžbety a po jej skončeniu vzdaniu holdu významnej osobnosti našej histórie. Poslanec Národnej rady SR Otto Brixi a viceprimátor Košíc Ján Jakubov slávnostne odhalili na Alžbetinej ulici číslo 1 pamätnú tabuľu Gabrielovi Mikulášovi Svajczerovi. Rodák z Košíc, hlavný gróf Dvorskej komory a rektor Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, bol významným inovátorom baníctva v celom bývalom Sedmohradsku, na strednom Slovensku i v neďalekej Zlatej Idke. Vďaka nemu vyrazili mnohé dôležité štôlne, vybudovali úpravne, závody. Podporoval banské vedy a vzdelanie. Na túto osobnosť môže byť celá banícka a geologická verejnosť právom hrdá.
Prvý víkendový deň absolvovali účastníci podujatia aj exkurzie a výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Navštívili Solivar v Prešove, hámor v Medzeve i Jasovskú jaskyňu, pobudli vo vinohradníckej tokajskej oblasti. Na pôde U. S. Steel Košice privítali popoludní vyše päťdesiatich hutníkov a baníkov, najmä z Maďarska, Slovenska a Českej republiky, viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov Elena Petrášková a viceprezident pre výrobu Mark G. Tabler. V šikmej zasadačke si hostia pozreli najnovší film Steel Story a ucelený obraz o firme, jej minulosti, súčasnosti a budúcnosti získali z prezentácií oboch top manažérov spoločnosti. "Prišli sme tu veľmi radi, kedysi sme do Košíc a do železiarní chodili služobne pravidelne. Veľa sa toho zmenilo, nedá sa nevšimnúť vynovený areál. Nech sa nám všetkým darí. Zdar Boh!" zaželala všetkým pred autobusovou prehliadkou podniku pani Anežka, ktorá cestu do Košíc merala z Ostravy.

SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD NA HLAVNEJ

S Košicami - Európskym hlavným mestom kultúry 2013 sa európski baníci a hutníci rozlúčili tradičným slávnostným sprievodom. Takým, aký Hlavná ulica ešte doposiaľ nezažila. Nádherné tradičné uniformy, tie súčasné i z dávnej minulosti, používané len pri výnimočných príležitostiach a dôstojnej reprezentácii baníckeho a hutníckeho stavu, pútali pozornosť, zrak priťahovali pestré perá na pokrývkach hláv domácich, no najmä zahraničných baníkov, tancujúci malí permoníci odetí v červených háboch s lampášmi vyčarovávali na tvárach divákov úsmevy, neodmysliteľné dychovky rozihrávali v žilách krv, bohato zdobené zástavy jednotlivých spolkov dávali tušiť hrdosť ľudí, ktorí ich niesli. V sprievode, ktorý začínal pri Dolnej bráne, pokračoval smerom k Immaculate a končil opäť pri Dolnej bráne, nechýbali pochopiteľne košickí oceliari. V predvoji s dychovým orchestrom Kodurka prišli vzdať hold hutníckemu remeslu top manažéri spoločnosti, vedúci prevádzok, riaditelia závodov, robotníci, odborári a držitelia ocenení Za pracovnú vernosť. Skupina bola neprehliadnuteľná aj vďaka firemným zástavám a skandovaniu.
"Veľmi sa nám to páčilo. Najmä tie uniformy, ktoré, ako bolo zrejmé, sa líšili širokou paletou farieb od krajiny po krajinu. Viem, že u nás sú čierne. Osobne ma prekvapila v sprievode účasť baníckych spolkov z Nemecka a rozličné historické postavičky, ktoré to celé oživili. Sme radi, že sme si to nenechali ujsť, skvelá akcia," podelil sa s nami o svoje dojmy zo sprievodu, ktorý trval viac než poldruha hodiny, Štefan Kuzmický. Ešte prv než oblohu rozžiaril ohňostroj pozvali organizátori na pódium pri Dolnej brány osobnosti baníckeho a hutníckeho sveta. Ocenenie predstaviteľov Stredoeurópskej železnej cesty, jednej z kultúrnych ciest registrovaných Európskym inštitútom pre kultúrne cesty so sídlom v Luxemburgu, si prevzal aj viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

Zdar Boh!

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia