KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločnosť U. S. Steel Košice predstavuje subjekty, ktorým pomôžu vaše dve percentá z dane
           Pridané: 25.02.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 08/2008

Krajská neonatologická n.o. Novorodenec
Pôsobí pri JIRS Perinatologického centra Košice, ktoré poskytuje špecializovanú starostlivosť o novorodencov z celého východoslovenského regiónu. Jej cieľom je spájať úsilie a podporovať starostlivosť o novorodenca v ohrození, prinášať dôležité medicínske informácie a sústreďovať finančné prostriedky na prístroje používané pri starostlivosti o najmenších.
Názov: KRAJSKÁ NEONATOLOGICKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC
Sídlo: Pri nemocnici 3, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 35511273

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Špecializované zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa liečia starí a chorí ľudia z celého košického regiónu a ktorého súčasťou je aj hospic. Vzniklo v roku 1991 a dnes sa v ňom navzájom prelínajú a dopĺňajú zdravotné, sociálne, kultúrne i duchovné dimenzie v starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí. Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31256911

Hokejový Club KOŠICE, občianske združenie
Dobrovoľné združenie občanov, ktorí sa zaoberajú záujmovou činnosťou v oblasti športu a telovýchovy, vzniklo v júli roku 1992. Zameriava sa na podporu športu detí a mládeže mesta Košice i regiónu v oblasti rozvoja ľadového hokeja a venuje systematickú pozornosť práci so športovo talentovanou mládežou, vytvára predpoklady pre rast jej výkonnosti.
Názov: Hokejový Club KOŠICE
Sídlo: Nerudova 12, 040 11 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00594814

Ako treba postupovať?
V tomto roku patria medzi občianske združenia a neziskové organizácie, pôsobiace v našom meste, ktoré sú oprávnené prijímať 2-percentný podiel dane z príjmu, aj KRAJSKÁ NEONATOLOGICKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach a Hokejový Club KOŠICE. Rozhodli ste sa darovať svoje dve percentná zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2007 niektorému z nich?
Ak áno, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a odovzdáte ho do 24. apríla 2008 svojej mzdovej účtovníčke, ktorá sa už postará o ostatné. Tlačivo dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne.
Postupovať však treba inak, ak sa rozhodnete pre iný subjekt. Vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti treba doručiť na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska. V obidvoch prípadoch musíte prevzatie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane podpísať v daňovom vyhlásení v príslušnej mzdovej učtárni. Potvrdenie možno vyžiadať len v prípade, ak prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2007 bude vysporiadaný najneskôr vo výplate za marec 2008.

Empty

ODPORÚČAME

15.07.2020
U. S. Steel Košice navštívil podpredseda vlády SR
17.06.2020
Spoločné prehlásenie výkonných predstaviteľov európskeho oceliarskeho priemyslu
11.06.2020
Hutníci pomohli zdravotníkom i pacientom
06.05.2020
Program Spoločne pre región pomáha lokálnym komunitám