KONTAKT  |    _eng _sk

Spolupráca s košickou oceliarňou je nadštandardná
           Pridané: 28.02.2011
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2011

Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach povedie Peter Horňak

Po ôsmich rokoch odišiel z postu dekana Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Karel Tomášek. Na jeho miesto akademický senát zvolil Petra Horňaka, ktorého do funkcie, s platnosťou od 1. februára 2011 do 31. januára 2015, menoval rektor Technickej univerzity Anton Čižmár.

Nový dekan sa ujal svojho postu 1. februára 2011 po slávnostnej inaugurácii za účasti predstaviteľov akademickej obce a pozvaných hostí. Spoločnosť U. S. Steel Košice zastupoval Vladimír Jacko, viceprezident pre technológiu, ktorý bude počas nasledujúcich štyroch rokov členom novokoncipovanej Vedeckej rady Hutníckej fakulty TU v Košiciach. Peter Horňak je absolventom Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil v odbore Materiálové inžinierstvo v roku 1990. V roku 1996 po absolvovaní doktorandského štúdia na katedre náuky o materiáloch získal vedecký titul doktor v odbore Fyzikálna metalurgia, materiály a medzné stavy a v roku 2005 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Fyzikálna metalurgia. Je odborníkom v oblasti materiálového výskumu, v ktorom sa zameriava hlavne na štúdium štruktúry a vlastností kovových materiálov. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Japonsku a Holandsku. Bol riešiteľom piatich projektov Európskej komisie zameraných na materiály a bezpečnosť jadrového priemyslu, vedúcim alebo riešiteľom viacerých európskych projektov COST, projektov EUREKA a VEGA. Od roku 2007 pôsobil ako prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium Hutníckej fakulty TU v Košiciach. Je autorom a spoluautorom približne 120 publikácií v odborných zahraničných a domácich časopisoch a v zborníkoch z konferencií. Ako pedagóg sa venuje prednáškovej činnosti z oblasti materiálových vied.

Novozvolený dekan Hutníckej fakulty počas slávnostnej inaugurácie odovzdal menovacie dekréty aj trom novým prodekanom. Prodekanom pre rozvoj bol menovaný Jozef Malik, prodekankou pre bakalárske a inžinierske štúdium Iveta Vasková a prodekanom pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium Ľubomír Pikna.

Ako nový dekan hodnotí doterajšiu spoluprácu s U. S. Steel Košice? "Spolupráca Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a jej strategického partnera, spoločnosti U. S. Steel Košice, je už tradične vynikajúca. A to v mnohých oblastiach. Mnohí naši absolventi pracujú vo firme na rôznych pozíciách. Za veľmi dôležitý považujem fakt, že naši poslucháči už počas štúdia riešia svoje diplomové a doktorandské práce z prostredia košickej oceliarskej spoločnosti. Mimoriadne si ceníme i ďalšiu aktivitu firmy - organizovanie letnej stáže, počas ktorej majú študenti možnosť zoznámiť sa s jednotlivými prevádzkami spoločnosti a súčasne riešiť konkrétne projekty," uviedol Peter Horňak a zdôraznil, že podmienky spolupráce, ktoré U. S. Steel Košice Hutníckej fakulte ponúka, sú v rámci veľkých firiem pôsobiacich na Slovensku nadštandardné. Navyše, poskytujú vynikajúci odrazový mostík absolventom fakulty pre ich ďalší kariérny rast.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam