Vyhľadávanie:

Starostovia okolitých obcí diskutovali vo fabrike o ekológii

Starostovia okolitých obcí diskutovali vo fabrike o ekológii

Informácie z prvej ruky o vývoji i súčasnom stave životného prostredia v okolí U. S. Steel Košice, aktivitách a projektoch, ktoré huta v oblasti skvalitňovania ovzdušia, vôd i v odpadovom hospodárstve v ostatných dvadsiatich rokoch vykonala i o ich pozitívnom dopade na celý okolitý región, získali predstavitelia susedných obecných samospráv i mesta Košice na pôde fabriky 27. novembra 2019. Pozvanie na pracovné stretnutie s viceprezidentom pre inžinierske činnosti a inovácie Davidom Hathawayom, generálnym manažérom pre environment Milošom Fodorom a jeho tímom  prijali hostia z Hanisky, Veľkej Idy,  Bočiara, obce Perín Chým, Gyňova, Sokolian, Bukovca, Komároviec i z Magistrátu mesta Košice.

To, že ochrana životného prostredia je jedným zo základných pilierov podnikania spoločnosti U. S. Steel  potvrdzujú výsledky, ktoré spoločnosť od čias svojho príchodu na Slovensko a do Košíc dosiahla.  V priebehu dvoch desiatok rokov, informoval starostov viceprezident David Hathaway, investovala do  environmentálnych riešení viac než 660 miliónov dolárov.

V detailnej prezentácii generálny manažér Miloš Fodor priblížil konkrétne projekty, týkajúce sa rôznych zložiek životného prostredia, pričom pozornosť venoval najmä viacerým investičným akciám, zameraným na znižovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok, ktorých realizácia prebiehala a prebieha spolufinancovaním projektov z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Ozrejmil, že jednou z priorít je práve ochrana ovzdušia, pričom hlavnú pozornosť firma sústreďuje na zdroje znečisťovania v závodoch prvovýroby a teplárni dcérskej spoločnosti Ferroenergy. Práve projekt modernizácie kotolne, výstavby nového kotla k7 a rekonštrukcie kotla č. 6, ktoré zodpovedajú kritériám najlepších dostupných technológií a environmentálnym požiadavkám Európskej únie si mohli zástupcovia samospráv pozrieť na vlastné oči a o svojich nových poznatkoch aj diskutovať na záver stretnutia s našimi environmentalistami. 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...