KONTAKT  |    _eng _sk

Štipendijný program U. S. Steel Košice pomáha študentom už 15 rokov
           Pridané: 08.11.2018
Autor: -ls-
Kategória: Študenti

Na začiatku, v roku 2004, stála za otvorením programu snaha podporiť v štúdiu na vysokých školách a univerzitách študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Východné Slovensko bol región s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou a pre deti z detských domovov, neúplných či naopak mnohodetných rodín nebolo jednoduché študovať na vysokej škole, častokrát mimo svojho bydliska.

Vďaka štipendiám sa mohlo mnoho mladých nadaných ľudí ďalej vzdelávať. V roku 2007 rozšírila firma štipendijný program aj na talentované deti svojich zamestnancov. Prioritu majú študenti technických smerov, ale za mimoriadnych okolností získavajú podporu aj ďalší. Podrobné kritériá programu sú zverejnené na firemnej webovej stránke http://www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program.

„Štipendistov považujeme za členov našej veľkej hutníckej rodiny a chceme s nimi zdieľať naše hodnoty a priority. Študenti sú preto pozývaní na mnohé firemné podujatia, akými sú Family Safety Day, prehliadka integrovanej hutníckej výroby či dobročinné dobrovoľnícke podujatia na pomoc neziskovým organizáciám v regióne,“ povedal Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. Od roku 2004 udelila U. S. Steel Košice 349 štipendií, s pomocou ktorých mohli študenti rozvíjať svoje vzdelanie a odborne aj osobnostne rásť.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok