KONTAKT  |    _eng _sk

Štipendium pre šikovných vysokoškolákov len do konca augusta
           Pridané: 03.08.2016
Autor: -r-
Kategória: Zamestnanci

Spoločnosť U. S. Steel Košice už takmer desať rokov podporuje v štúdiu deti svojich zamestnancov. Štipendijný pro­gram USSK bol spustený v roku 2004 primárne s cieľom podporovať talentových študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tomu, že naši prví štipendisti pochádzali z mnohopočetných či neúplných rodín a ich rodinný príjem bol veľmi nízky, dosahovali vynikajúce študijné výsledky a stali sa z nich lekári, inžinieri, učitelia či právnici. Postupne sa kritériá programu menili a firma sa rozhodla podporovať aj talent detí svojich zamestnancov. Hlavné kritérium – študijný prospech do 1,8 v každom akademickom roku sa však nezmenil. Presné kritériá sú uvedené na internete v sekcii Komunita, ale aj na intranete v sekcii Vonkajšie vzťahy - Projekty pre zamestnancov. V prípade záujmu je možné dohodnúť si konzultácie na tel. čísle 3-4250.

Čas na podanie prihlášok sa kráti – žiadosti o štipendium na akademický rok 2016/2017 prijíma spoločnosť len do 31. augusta 2016.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021