KONTAKT  |    _eng _sk

Stovky miliónov do ochrany životného prostredia
           Pridané: 20.04.2015
Autor: Miloš FODOR, GM pre environment
Kategória: 08/2015

Pätnásť rokov U. S. Steel Košice z pohľadu ekológie

V priebehu pätnástich rokov existencie U. S. Steel Košice sa toho na poli environmentálnom urobilo veľmi mnoho. Ochrana životného prostredia sa stala od samého začiatku spoločnosti jedným z jej hlavných strategických cieľov, čomu zodpovedali aj investície do desiatok ekologických projektov v hodnote viac než 500 miliónov eur. Za zmienku nesporne stojí i postupná implementácia systému environmentálneho manažérstva vo všetkých divíznych závodoch, čo bolo v roku 2003 zavŕšené úspešnou certifikáciou systému podľa ISO 14001 v U. S. Steel Košice, a to v rozsahu piatich finalizujúcich divíznych závodov.

Najväčším úspechom cielenej starostlivosti o ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v U. S. Steel Košice je, že od roku 2008 nebola vo firme zaznamenaná žiadna externá nežiaduca udalosť a neboli nám v tejto oblasti udelené ani pokuty. Výsledkom investícií do projektov na ochranu ovzdušia od roku 2001 bolo, okrem plnenia právnych požiadaviek na prevádzkovanie, aj zníženie tuhých znečisťujúcich látok o viac než 83 percent na tonu vyrobenej ocele, zníženie emisií SO2 o takmer 60 percent, či NOX o 20 percent. Pozitívne trendy sme od roku 2001 zaznamenali aj v oblasti ochrany vôd, a to v podobe viac než 30-percentného zníženia podielu odpadových vôd na tonu vyrobenej ocele.

Firma tiež dlhodobo vykazuje vysoký trend zhodnocovania odpadov a znižovania relatívneho podielu technologických odpadov. Od roku 2000 došlo k zníženiu množstva odpadov na tonu vyrobenej ocele o 45 percent.

Napriek zložitej finančnej situácii, zvlášť v hutníckom sektore, sme v U. S. Steel Košice v minulom roku začali realizovať ďalšie významné investičné projekty. K nim nesporne patrí zvýšenie účinnosti odsávania vysokej pece č. 2 a vysokej pece č. 3, čistenie dverí veľkopriestorových koksárenských batérií č. 1 a 3 a výstavba kotla č. 7 v rámci rekonštrukcie a modernizácie kotolne teplárne. A pripravené sú ďalšie, ktoré postupne zabezpečia dosiahnutie požiadaviek Európskej únie na príslušných zdrojoch znečisťovania ovzdušia..

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu