Vyhľadávanie:

Stredoškoláci o emigrácii z rozvojových krajín

Stredoškoláci o emigrácii z rozvojových krajín

V Košiciach sa uskutočnilo prvé celoslovenské kolo anglickej debatnej ligy

V dňoch 22. až 24. novembra sa v Košiciach konalo prvé celoslovenské kolo anglickej debatnej ligy. Toto podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka veľkorysej podpore U. S. Steel Košice s.r.o a British Council Slovakia a stalo sa nezabudnuteľným zážitkom pre viac ako štyridsať stredoškolských študentov a sedemnásť rozhodcov z celého Slovenska, navyše, pozvanie na turnaj prijali aj dva trojčlenné tímy z Českej republiky.

Najväčšou výzvou pre debatérov je samozrejme angličtina. Vyjadriť sa jasne a presne k aktuálnym témam je často samo osebe náročné aj v materskom jazyku. Ak sa k tomu pridá nutnosť rozprávať v cudzom jazyku, je to ďalšia prekážka, ktorú musia prekonať. Akademická debata je mimoškolskou aktivitou, kde dva tímy zastávajú opačné strany názorového spektra a presviedčajú rozhodcov o platnosti či neplatnosti zadanej tézy. Debata prispieva predovšetkým k rozvoju kritického myslenia a zlepšeniu komunikačných schopností. Okrem toho, účasť na turnajoch núti študentov vyhľadávať si informácie, ktoré sú relevantné k téze.

Pripravená téza na košický turnaj znela: Emigrácia z rozvojových do rozvinutých krajín prináša viac negatív ako pozitív. Každý tím pritom v priebehu turnaja zastával aj súhlasné, aj nesúhlasné stanovisko. Okrem toho sa na turnaji štandardne debatuje aj na dve nepripravené tézy, na ktoré musí každý tím počas jednej hodiny vypracovať stanovisko. To je priraďované tímom podľa ich výsledkov z predchádzajúcich debát, preto musia študenti často zastávať názory, s ktorými vnútorne nesúhlasia. Stotožnenie sa s opačným názorom tak núti každého debatéra pozrieť sa na problém z oboch strán. Nepripravené tézy turnaja boli Kultúra je nebezpečne komercializovaná a Šírenie politických práv je nadradené suverenite štátu.

Po absolvovaní štyroch základných kôl do semifinále postúpili štyri najlepšie tímy turnaja: český a slovenský národný tím, ktoré budú reprezentovať svoje krajiny na majstrovstvách sveta v Aténach, tím z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a tím zložený z debatérok košických gymnázií Šrobárova 1 a Trebišovská 12. Semifinálová téza, zadaná v súvislosti so súčasnou aktuálnou finančnou krízou, znela: Princípy voľného trhu stále platia. Víťazi semifinálových debát, český a slovenský národný tím, sa stretli v slávnostnej finálovej debate, ktorá sa konala v pondelok, 24. novembra, v klube Cinefil.

Na finále sa zúčastnili aj riaditeľ British Council na Slovensku Andrew Spells a hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Ján Bača. Po kvalitnej a vyrovnanej debate piati nezávislí rozhodcovia určili, pomerom štyroch hlasov k jednému, ako víťaza slovenský národný tím, za ktorý debatovali na turnaji Ján Búza z Košíc, Mária Fujková z Brezna a František Bútora z Bratislavy. Okrem toho na turnajoch tradične vyhlasujú aj poradie rečníkov, ktorí podali v priebehu základných kôl najlepšie individuálne výkony. Piatimi najlepšími boli, vo vzostupnom poradí, Martin Dunaj z Prahy, Zuzana Vargová z Košíc, Zuzana Gedeonová z Košíc, Anna Hlaváčová z Prahy a najlepšie výkony spomedzi všetkých účastníkov podávala Barbora Goláňová z Prahy.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...