KONTAKT  |    _eng _sk

Štúdium techniky - dobré zamestnanie
           Pridané: 06.10.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 40/2008

Hovoríme s rektorom Technickej univerzity v Košiciach Antonom Čižmárom

Minulý týždeň v pondelok, 22. septembra, sa aj pre Technickú univerzitu v Košiciach začal nový akademický rok. Požiadali sme v tejto súvislosti jej rektora Antona Čižmára o krátky rozhovor.

· Čo považujete na prahu nového akademického roka za prioritné?
- Stanovili sme si niekoľko priorít. Začnem tou najhlavnejšiu, a tou je implementácia projektu financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v objeme približne 150 miliónov korún. Sme veľmi radi, že sme na jeho realizáciu získali podporu z Európskej únie. Ideme cestou modernizácie ďalších posluchární, či už malo alebo veľkokapacitných. Druhou prioritou je dokončenie knižničného centra, ktoré si vyžiadalo približne 250-miliónovú investíciu. Bude to veľmi moderná, komplexne vybavená knižničná budova, ktorá bude poskytovať našim študentom prístup k všetkým informačným zdrojom, ale aj možnosť ako zmysluplne stráviť voľný čas. Treťou je permanentná príprava ďalších projektov pre výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ. Veľmi dôležité v tomto roku tiež je, že nás čaká komplexná akreditácia univerzity. Je to pre nás veľmi dôležitý moment. Pracujeme už niekoľko mesiacov na kompletizácii materiálov. V rámci akreditácie, okrem iného, bude jedným z výsledkov aj zatriedenie vysokých škôl do jednej z troch kategórií, ktoré definuje nový vysokoškolský zákon. Chceme sa pochopiteľne dostať do najvyššej kategórie.

· Minulý týždeň ste aj vďaka výdatnej finančnej podpore košickej oceliarne odovzdali študentom do užívania poslucháreň, ktorá patrí k najmodernejším na vašej univerzite. Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu s U. S. Steel Košice a kde vidíte možnosti jej rozšírenia?
- Naša spolupráca so spoločnosťou U. S. Steel Košice je dlhodobá, stabilná a veľmi úspešná. V rovnakom duchu v nej chceme pokračovať aj naďalej. Napríklad aj v oblasti letných stáží našich poslucháčov vo fabrike. Mohol by som hovoriť o mnohých projektoch, napríklad laboratóriách, ktoré USSK podporuje. Spomeniem veľmi moderné laboratórium - vodný model spracovania ocele na našej hutníckej fakulte. Vaša spoločnosť prispela na jeho zriadenie nemalými finančnými prostriedkami. Radi by sme v budúcnosti posunuli našu spoluprácu trochu viac do oblasti vedy a výskumu, najmä aplikovaného výskumu. Aby mali naši študenti možnosť vidieť riešenia aj náročných sofistikovaných problémov. Hovorili sme s prezidentom USSK Georgeom F. Babcokom na tieto témy a som rád, že je vzájomnej spolupráci v týchto oblastiach veľmi pozitívne naklonený.

· Záujem mladých ľudí o štúdium technických smerov nie je taký, ako by si nielen školy, ale hlavne zamestnávatelia želali. Nedostatok kvalifikovaných inžinierov, ako ste konštatovali aj na slávnostnom otvorení nového akademického roka, začína byť problémom číslo jeden. Kde vidíte príčinu, ale i riešenie?
- Štúdium technických disciplín nie je jednoduché. Mozog pri ňom treba trochu potrápiť. Či už matematikou, fyzikou alebo inými teoretickými disciplínami. No ak chce človek dosiahnuť úspech, musí tomuto snaženiu aj niečo obetovať. Prízvukujeme našim študentom, že na jednej strane je dôležité dostať sa na vysokú školu a ukončiť štúdium, ale na druhej strane je nemenej dôležité nájsť si dobré a adekvátne zamestnanie. A práve teraz trh ponúka najviac atraktívnych pracovných miest pre ľudí s technickým vzdelaním. A čo sa týka motivácie mladých ľudí k štúdiu techniky? Príkladom môžu byť absolventi našej univerzity, ktorí sa dobre sa zamestnali.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2