Vyhľadávanie:

Sú šikovní a talentovaní, podporu si zaslúžia

Sú šikovní a talentovaní, podporu si zaslúžia

Štipendisti si pomoc košickej oceliarne mimoriadne cenia (1)

Osem mladých ľudí, detí zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, podporila firma v uplynulom akademickom roku prostredníctvom štipendijného programu v ich štúdiu na vysokých školách a univerzitách. Čo študujú, prečo si vybrali práve ten ktorý odbor, aké majú po škole plány, čo ich baví a čo pre nich zaradenie do štipendijného programu košickej oceliarne znamená? V dnešnom vydaní Ocele východu na predchádzajúce otázky odpovedajú štyria z nich.

EKONÓMIA HO VŽDY VEĽMI ZAUJÍMALA

Milan BARTOŠ má za sebou štvrtý ročník Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde študuje financie, bankovníctvo a investovanie. "Ekonómia ma vždy veľmi zaujímala a takisto matematika bola mojou silnou stránkou," konštatoval budúci inžinier, ktorého mama pracuje vo fabrike na odbore účtovania nakupovaných zásob. "Po ukončení štúdia mám v pláne nájsť si uplatnenie v oblasti, ktorá mi bude prinášať viac, než len finančné uspokojenie. Rád by som to skúsil aj v U. S. Steel Košice," dodal Milan, medzi záľuby ktorého patrí popri cudzích jazykoch jednoznačne cestovanie a turistika. "Pomoc spoločnosti U. S. Steel Košice a zaradenie do jej štipendijného programu pre mňa znamená výraznú podporu pri zvyšovaní mojej kvalifikácie a schopností. Vďaka štipendiu som sa mohol primárne venovať činnostiam, ktoré mi umožnili napredovať oveľa rýchlejším tempom - či už ide o polročný zahraničný študijný pobyt v Španielsku, rôzne odborné kurzy realizované v krajinách Európskej únie alebo aj účasť na študentských vedecko-odborných súťažiach organizovaných tak na fakultnej, ako i na medzinárodnej úrovni a podobne. Štipendium mi rovnako veľmi pomohlo aj pri mojom nedávnom pobyte v Bratislave. Umožnilo mi pokryť náklady spojené s trojmesačnou bezplatnou stážou v Národnej banke Slovenska."

ZA DIPLOMOVKU CENA BANKY

Magisterské štúdium ekonomickej a finančnej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave práve úspešne ukončil Vladimír NOVÁK. Otec, ktorý je majstrom v dcérskej spoločnosti RMS, je naňho iste hrdý. A čo hovorí o svojej škole jej čerstvý absolvent? "Teraz už môžem potvrdiť slová iných absolventov, že to bola škola, ktorá naučí študenta rozmýšľať. Okrem toho mi poskytla možnosť stretnúť sa s množstvom zaujímavých a inšpirujúcich odborníkov či už zo Slovenska alebo zo zahraničia," uviedol a neopomenul dodať, že už v septembri nastupuje na prestížny ekonomický PhD program na CERGE-EI v Prahe. Dovtedy si hádam nájde čas aj na svoju novú záľubu - fotografovanie či návštevu dobrej výstavy alebo na túru do prírody.
"Štipendijný program U. S. Steel Košice mi umožnil naplno sa venovať mojej diplomovej práci a pokúsiť sa čo možno najlepšie využiť posledný rok magisterského štúdia. Inak povedané, štipendium mi umožnilo venovať sa veciam, ktoré ma zaujímali a bavili." Dôkazom umne vynaložených finančných prostriedkov okrem iného je, že Vladimírova diplomová práca získala cenu jednej slovenskej banky a tiež, že vysokoškolské štúdium ukončil s vyznamenaním a s cenou dekana.

CHCE POCHOPIŤ ĽUDSKÉ PREŽÍVANIE A SPRÁVANIE

Všetko nasvedčuje tomu, že Zuzana DURŇÁKOVÁ nebude pokračovať v šľapajach svojich rodičov. Mama je účtovníčkou v Transakčnom centre USSK, otec panvárom v DZ Oceliareň. Ich dcéra študuje na Karlovej univerzite v Prahe psychológiu. Podľa jej vyjadrenia preto, lebo je to zaujímavý odbor, ktorý je zameraný na pochopenie ľudského prežívania a správania. Ak jej popri štúdiu zvýši čas, venuje ho svojim záľubám, medzi ktoré bezpochyby patrí šport. Najmä plávanie, korčuľovanie, bicyklovanie, lyžovanie. Rada cestuje, číta knihy, navštevuje kultúrne podujatia, divadelné predstavenia a rada oddychuje v kruhu rodiny a priateľov. Blízka je jej tiež dobrovoľnícka práca, pomáhala v detských domovoch. Aj ona si podporu firmy veľmi váži. "Pomoc zo strany košickej oceliarne znamenala pre mňa obrovskú finančnú podporu pri štúdiu na vysokej škole a možnosť uskutočniť svoje študijné ciele. Vďaka štipendiu som mala možnosť rozšíriť si vedomosti o ďalší cudzí jazyk. V druhom ročníku štúdia na univerzite som sa zúčastnila medzinárodného programu Erazmus a finančné prostriedky pomohli odľahčiť náš rodinný rozpočet. Som veľmi vďačná za pomoc, ktorú mi U. S. Steel Košice poskytla. Po ukončení školy by som si rada našla prácu v odbore psychológia s možným zameraním na pracovnú psychológiu v organizáciách," prezradila o svojich plánoch Zuzana.

MACHER NIELEN NA DEBATY

Už počas stredoškolského štúdia na gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach si Ján HOFFMANN obľúbil svet elektroniky. A keď sa mal rozhodnúť, na ktorú vysokú školu po maturite zamieri, nemusel dlho rozmýšľať. Už druhý rok študuje na katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach práve tento odbor. Chce v ňom pracovať a získavať ďalšie odborné skúsenosti aj po ukončení štúdia. Šikovný študent, ktorého mohli železiari stretnúť na nejednej dobrovoľníckej akcii, naposledy pomáhal pri Hutníckej kvapke krvi, je známy aj ako jeden z organizátorov debatnej súťaže pre základné školy - Debatiáda, ktorú v rámci celého Slovenska organizuje Slovenská debatná asociácia. Počas akademického roka 2012/2013 spoluorganizoval na Slovensku šesť debatných turnajov. Je navyše členom celoeurópskeho združenia študentov Intel ISEF Alumni Europe Core Team, ktorí sa zúčastnili najväčšej stredoškolskej vedeckej súťaže na svete Intel International Science and Engineering Fair.
Čo znamená pre Jána, ktorého mama Jana Hoffmannová pracuje na úseku GM pre logistické služby, zaradenie do štipendijného programu? "Možnosť a motiváciu ďalej sa rozvíjať v rámci odboru, ktorý študujem. Štipendium mi pomohlo zabezpečiť si odbornú študijnú literatúru, súčasne som časť prostriedkov využil aj na financovanie mojich iných odborných aktivít. V rámci Intel ISEF Alumni som sa zúčastnil na odbornej konferencii a súťaži v Barcelone a na konci leta sa chystám na odbornú konferenciu do Tallinnu. V budúcnosti by som chcel toto štipendium využiť hlavne na financovanie mojej účasti na odborných stážach a štúdia na zahraničných univerzitách s cieľom získať ďalšie odborné vedomosti. Som vďačný U. S. Steel Košice za možnosť byť zaradený do štipendijného programu, ktorý podporuje a motivuje študentov z Košíc a východného Slovenska."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...