Vyhľadávanie:

Suroviny monitorujeme od nakládky v baniach

Suroviny monitorujeme od nakládky v baniach

Projekt Migrácia informačného systému CPR prináša mnoho výhod

Začiatkom februára vyhodnocovali na úseku viceprezidenta pre BSC najlepšie projekty za štvrtý štvrťrok roku 2015. Prvé miesto získal projekt Migrácia informačného systému CPR, na riešení ktorého sa podieľal tím špecialistov z útvaru Generálneho manažéra pre závodné procesy USSE. Podchytili v ňom procesy dovozu nerastných surovín do U. S. Steel Košice, ktoré k nám prichádzajú po širokorozchodnej trati. „Migráciu sme realizovali v úzkej spolupráci s divíznymi závodmi Doprava a Vysoké pece a Nákupom strategických surovín. Zároveň sú to i hlavní užívatelia systému,“ vysvetľuje proces manažér Martin Pokorný. Ako ďalej pripomína, tento projekt bol na stole už niekoľko rokov, avšak „zelenú“ dostal až v apríli 2014. „Zvažovali sme niekoľko alternatív, kľúčovú úlohu zohrali financie. Hlavným používateľom pôvodného informačného systému Centrálneho prekladiska rúd bol divízny závod Vysoké pece a fungoval na platforme, ktorá už bola po technickej stránke ťažko udržateľná. Nevedeli sme garantovať jeho bezporuchovosť. S prihliadnutím na náklady sme sa nakoniec rozhodli pôvodný informačný systém odstaviť a jeho funkcie zaradiť do existujúceho informačného systému divízneho závodu Doprava, ktorý pokrýva a spravuje aj oblasť železničnej dopravy,“ dopĺňa generálny manažér pre závodné procesy USSE Martin Varga.

Špecialisti z BSC sa s ohľadom na finančné možnosti rozhodli celý projekt riešiť vlastnými silami. Technické riešenie migrácie informačného systému CPR do informačného systému Doprava navrhli odborníci z tímu Procesné riadenie, podpora výroby a environment, ktorým podľa potreby pomáhali ďalší kolegovia z BSC a iných zúčastnených útvarov. Kľúčovú úlohu v rámci projektu zohrával informačný architekt Bohuslav Potočňák, ktorý projekt viedol. „Riadenie celého projektu bolo náročné z dôvodu koordinácie činností medzi viacerými útvarmi USSK s dôrazom na zachovanie plynulosti prevádzky. Museli sme vynaložiť značné úsilie, aj vzhľadom na to, že počas projektu jeden z členov tímu naše rady opustil,“ uviedol B. Potočňák. Projekt realizovali v dvoch etapách. Prvá, ktorá trvala od apríla do októbra roku 2014, pozostávala z odstavenia pôvodného informačného systému a konsolidácie procesov v informačnom systéme DZ Doprava. Tím pracoval pod tlakom, pretože základné funkcionality museli byť hotové do 1. novembra 2014. Do spomínaného dátumu sme totiž mali platnú licenciu od externého dodávateľa pôvodného systému a po tomto termíne už jeho databázy nebolo možné používať. „Kolegovia odviedli kus dobrej roboty, za čo im patrí moje poďakovanie.“ pochválil členov tímu M. Pokorný. V druhej etape špecialisti celý systém doladili a pridali ďalšie funkcionality. Patrí k nim napríklad aj monitorovanie úrovne rádioaktivity dovážaných nerastných surovín.

Inovovaný systém si členovia riešiteľského tímu z radov užívateľov pochvaľujú. Kvitujú najmä množstvo pridaných funkcionalít. „Suroviny máme v systéme podchytené už od nakládky v baniach. Absolútnou novinkou je aj evidencia a dáta o vozňových zásielkach surovín ihneď po prechode zásielky cez medzištátne hranice. Tieto informácie dostávame do systému on-line vďaka integrovanému komunikačnému kanálu so železničným dopravcom. Takto už s predstihom vieme, aký náklad k nám ide a môžeme sa na jeho spracovanie pripraviť,“ konštatuje koordinátor obchodných služieb z divízneho závodu Doprava František Pollák. Hovorí, že v starom systéme to nebolo možné, dáta sa prácne nahrávali do systému až po príchode vlakových súprav do železničnej stanice v Haniske a upravovali sa ešte aj na Centrálnom prekladisku rúd.

Vďaka novému systému môžu naši kolegovia z divíznych závodov Doprava a Vysoké pece pracovať efektívnejšie a rýchlejšie. Od spustenia sa eliminoval aj počet nežiaducich incidentov, za čo patrí poďakovanie všetkým členom realizačného tímu. 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...