Vyhľadávanie:

Svet o nás vie

Svet o nás vie

U. S. Steel Košice sa v prvom polroku prezentovala na dvanástich výstavách a veľtrhoch

Cena
Miroslav Maďar (uprostred) prevzal na veľtrhu v Poznani cenu Huty Pokoj za dlhoročnú spoluprácu. Vľavo Milan Malík, riaditeľ pre predaj Poľsko, vpravo Martin Mesarč, vedúci obchodnej skupiny Poľsko.

Poznaň, Moskva, Berlín. V týchto troch mestách sa U. S. Steel Košice prezentovala v uplynulých dňoch na medzinárodných veľtrhoch. V prvom polroku sa oceliarska spoločnosť propagovala na dvanástich podujatiach tohto typu.

METALFORUM 2005

Medzinárodný veľtrh hutníctva, strojárstva a technológií METALFORUM 2005 sa uskutočnil v dňoch 20. - 23. júna 2005 v poľskej Poznani. "Expozícia U. S. Steel Košice," informovala Soňa Drončková z obchodnej propagácie, "propagovala sortiment výroby huty a bola miestom stretnutí zamestnancov úseku viceprezidenta pre predaj a marketing s potencionálnymi zákazníkmi i obchodnými partnermi.
Veľtrhu sa okrem Slovenska zúčastnili vystavovatelia z ďalších jedenástich krajín sveta - Francúzska, Nemecka, Českej republiky, Talianska, Ruska, Švédska, Luxemburska, Moldavska, Ukrajiny, Litvy a samozrejme organizátorskej krajiny Poľska. Pre našich obchodných partnerov a hostí sme počas veľtrhu pripravili v poradí už štvrtý ročník Večera pre obchodníkov." "Poľsko," konštatoval generálny manažér pre stredoeurópsky región Miroslav Maďar, "patrí medzi kľúčové regióny predaja U. S. Steel Košice. Aj počas výstavy sme zaregistrovali zvýšený záujem potenciálnych klientov. S potešením môžeme konštatovať, že za prvý polrok 2005 sa nám podarilo na tomto teritóriu, aj napriek zložitej situácii na trhu, dosiahnuť historický rekord v predaji plochých valcovaných výrobkov. V tomto trende chceme pokračovať aj naďalej."

CWIEME 2005

V rovnakom termíne sa v Berlíne konal 10. ročník medzinárodného špecializovaného veľtrhu CWIEME (Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing Exhibition). Ako uviedla Zuzana Demčáková z obchodnej propagácie, na veľtrhu sa prezentovalo 388 vystavovateľov z tridsiatich krajín sveta. Samostatnú prezentáciu izotropných plechov pre elektrotechniku mala na ploche 32 m2 už po štvrtý raz U. S. Steel Košice. Mnohí súčasní, ale i potenciálni zákazníci uvítali možnosť priameho kontaktu s prítomnými zástupcami firmy - manažérmi marketingového servisu, manažérmi predaja dynamo materiálu, CTS a zástupcom Centra pre ekonomický rozvoj, ktorí im poskytli informácie z oblasti výroby a technológie i o súčasnom výrobnom sortimente a o možnostiach dodávok.
"V našom stánku, ale i u našich súčasných a možných budúcich zákazníkov sa uskutočnilo množstvo obchodno - technických rokovaní, realizovali sme tiež viacero prieskumov trhu s izotropnými plechmi," povedal marketingový manažér Ladislav Saučin. "Najviac sa o naše dynamoplechy zaujímali domáci nemeckí návštevníci, ale i návštevníci z Poľska, Talianska, Turecka, Holandska, Maďarska, Indie, Japonska, Kórei, ale i Bieloruska, Bulharska a iných krajín. Z marketingového hľadiska hodnotíme výstavu ako úspešnú a našu účasť na nej i do budúcnosti ako užitočnú, pretože sa nám podarilo nadviazať množstvo nových kontaktov s potencionálnymi zákazníkmi, ale i získať cenné poznatky o zámeroch našej konkurencie a o vývoji a smerovaní európskeho trhu s izotropnými plechmi."

TUBE RUSSIA 2005

Veľtrh TUBE je najvýznamnejšou výstavou zameranou na výrobu, spracovanie a použitie rúr v Európe. Koná sa každoročne, striedavo v Moskve (nepárne roky) a nemeckom Düsseldorfe (párne roky). Informoval Vladimír Vavrík z obchodnej propagácie. "Na moskovskom veľtrhu sa tradične stretli výrobcovia, spracovatelia, obchodníci a odborná verejnosť nielen z Ruskej federácie, ale aj z krajín SNŠ a EÚ. Tento rok (21. - 24. 6.) to bolo 460 vystavovateľov z 32 krajín, z nich vyše polovica zo zahraničia. Naša spoločnosť sa zúčastnila veľtrhu v Moskve po druhý raz. Využila tak možnosť nielen predstaviť špirálovo zvárané rúry, ale i získať nové neoceniteľné poznatky o požiadavkách trhu, o predpokladanom smerovaní vývoja a v neposlednom rade i o zámeroch našej konkurencie na tomto území. Ruský trh so 130 miliónmi spotrebiteľmi, 7,1-percentným rastom HDP, zlepšujúcimi sa ekonomickými ukazovateľmi a s takmer nevyčerpateľnými zdrojmi, predstavuje veľkú výzvu pre okolité podnikateľské subjekty."

ZA ŠESŤ MESIACOV DVANÁSŤ VÝSTAV A VEĽTRHOV

Košická oceliareň sa v uplynulých šiestich mesiacoch zúčastnila na dvanástich výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí. "V oblasti propagácie radiátorov patrili medzi najúspešnejšie veľtrh v Rumunsku - ROMTHERM a na Slovensku RACIOENERGIA. Obrovský záujem o naše obalové plechy sme zaznamenali na veľtrhu METPACK v nemeckom Essene i na veľtrhu CWIEME v Berlíne zameranom na dynamoplechy," hodnotil doterajšie výsledky František Helfen, vedúci oddelenia Obchodná propagácia.
"Už teraz začíname pripravovať druhý polrok, v ktorom budeme prezentovať U. S. Steel Košice na pre nás najväčšej akcii, Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa uskutoční netradične, až začiatkom októbra. Expozícia U. S. Steel Košice bude na ploche 350 metrov štvorcových. Okrem nášho výrobného programu budeme veľkú pozornosť venovať možnostiam investovania na východnom Slovensku a v okolí Košíc. V úzkej nadväznosti na brniansky veľtrh sa predstavíme aj na výstave TECH-EXPO v Košiciach. Sprievodným programom tejto výstavy bude konferencia o investovaní na východe. Rok by sme mali ukončiť na veľtrhu FAB - FORM v Norimbergu v Nemecku, ktorý bude v poradí osemnástym veľtrhom, na ktorom sa v tomto roku naša spoločnosť zúčastní."

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...