Vyhľadávanie:

Tam, kde priemernosť nemá miesto

Tam, kde priemernosť nemá miesto

Uskutočnil sa osemnásty ročník Študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia

Päťdesiat poslucháčov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s hutníckym zameraním sa zapojilo do osemnásteho ročníka študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2012, ktorý usporiadala minulý týždeň v utorok, 17. apríla 2012, Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Na podujatí s medzinárodným charakterom sa prezentovali aj zahraniční účastníci z Vysokej školy bánskej Ostrava a Silesian University of Technology, Katowice.

Členovia porôt jednotlivých súťažných sekcií, v ktorých ako už tradične pôsobili aj zástupcovia U. S. Steel Košice, prihliadali pri hodnotení prác najmä na ich obsah, vystupovanie prezentujúcich, ich schopnosti obhájiť výsledky svojich prác, diskusiu a grafickú úroveň prezentácie.

"Sme radi, že dnes konferencia Metalurgia dovŕšila vek plnoletosti, osemnásty rok svojho založenia," uviedla v krátkom príhovore počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže prodekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková. "Zišli sme sa tu s najlepšími študentmi hutníckej fakulty, ktorí sa neuspokojujú s priemernosťou a ktorí účasťou na tomto podujatí budujú základ tak svojej vedeckej či odbornej budúcnosti, ako i budúcnosti fakulty a univerzity. Iste si uvedomujú fakt, že len tí môžu stavať veže, ktorí sa dlhodobo venujú stavbe ich základov a ktorí k veľkým činom nepotrebujú len krídla, ale aj terén, od ktorého sa môžu odraziť. Veríme, že tou pevnou pôdou pod nohami je pre nich naša fakulta a táto konferencia."

Všetkým účastníkom konferencie zablahoželal k výsledkom prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre vzdelávanie Pavel Raschman. Súťažné podujatie označil sa významnú platformu rastúcej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na univerzite a rovnako ako dekan hutníckej fakulty Peter Horňak sa poďakoval partnerom z priemyselnej sféry za podporu pri zorganizovaní konferencie Metalurgia 2012 a za spolupodieľanie sa na výchove a vzdelávaní budúcej technicky vzdelanej generácie.

V každej z piatich sekcií udelili prvé, druhé a tretie miesto. Ceny a diplomy si víťazi jednotlivých sekcií prevzali z rúk riaditeľa pre nábor a výber spoločnosti U. S. Steel Košice Gabriela Kádára. V sekcii Hutníctvo kovov obsadil prvé miesto Marek Palenčár s prácou Spracovanie roztokov po lúhovaní oceliarenských úletov cementáciou. Medzi súťažiacimi v sekcii Materiály bola najúspešnejšia Mária Huráková, ktorá sa zaoberala problematikou štruktúry a precipitácie v povrchovej zóne z IF ocele s Ti. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika hodnotiacu komisiu najviac presvedčil Miroslav Dudrík s projektom Intenzifikácia procesov spaľovania zemného plynu so vzduchom a kyslíkom. S návrhom riešenia lúhovania dosiek plošných spojov v prítomnosti oxidačného činidla uspela a prvé miesto v sekcii Environmentalistika obsadila Nikola Vrábľová. V poslednej piatej sekcii, Integrované systémy riadenia, sa najviac darilo Františkovi Eliášovi a jeho práci Monitorovanie, meranie, analýza a preskúmanie procesov vo vybranej organizácii.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...