KONTAKT  |    _eng _sk

Téma - životné prostredie
           Pridané: 11.07.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Jana Šlosárová
Kategória: 28/2005

Starostovia susedných i maďarských prihraničných obcí v USSK

Starostovia
Starostovia susedných i maďarských prihraničných obcí si so záujmom pozreli prezentáciu USSK o aktivitách v oblasti životného prostredia.

S cieľom získať aktuálne informácie o aktivitách oceliarskej fabriky v oblasti starostlivosti o životné prostredie navštívila 16. júna 2005 skupina starostov z maďarských prihraničných obcí mikroregiónu Encs v sprievode zástupcov partnerského Združenia obcí údolia Kaňapty spoločnosť U. S. Steel Košice.

Na stretnutí s generálnym manažérom pre environment Tiborom Duchonovičom sa oboznámili s hlavnými zámermi a cieľmi spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia, a to vo všetkých jeho zložkách, ku ktorým patrí predovšetkým trvalé znižovanie emisií, znižovanie množstva produkovaných odpadov a kontinuálne meranie kvality a množstva odpadových vôd na vstupe i výstupe ČOV Sokoľany a optimalizácia čistiaceho procesu. Hostia s mimoriadnym uznaním kvitovali, čo huta pre skvalitnenie životného prostredia v posledných rokoch urobila. Ocenili predovšetkým investičné akcie, akými sú napríklad odprášenie štyroch spekacích pásov v aglomerácii, rekonštrukcia filtrov na kotloch teplárne, suché odprášenie plynov pri vytláčaní koksu VKB 1 a 3, bez emisné plnenie komôr VKB 1 a 3, sekundárne odprášenie oceliarne 2 a práve prebiehajúce práce na primárnom a sekundárnom odprášení oceliarne 1, ktoré výrazným spôsobom pomohli a pomôžu zlepšiť životné prostredie v okolí huty.

Starostov z Maďarska zvlášť zaujal aj perfektne vybudovaný informačný systém, ktorý umožňuje prístup k údajom z aktuálneho monitoringu ovzdušia, vôd a odpadov a dobre prepracovaný imisný a emisný systém monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia. Službu monitorovacieho vozidla, pomocou ktorého U. S. Steel Košice po dohode so starostami už od roku 1997 sleduje kvalitu ovzdušia v susedných obciach, by radi, ako odznelo okrem iného v diskusii, využili aj v svojich podmienkach. Zatiaľ to nie je vylúčené. Treba však preskúmať, aké oprávnenia a povolenia je nutné získať, aby monitorovacie vozidlo s logom U. S. Steel Košice mohlo mať svoje stanoviská aj v maďarských prihraničných obciach.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu