Vyhľadávanie:

Témou dvojdňového podujatia bola ochrana prírody a životného prostredia

Témou dvojdňového podujatia bola ochrana prírody a životného prostredia

Interaktívne stretnutie ľudí z rôznych sektorov – firiem, škôl, samospráv, neziskových organizácií, ale i aktívnych občanov sa konalo ešte koncom júna, 24. - 25. 6. pod organizačnou taktovkou Karpatskej nadácie. Cieľom bolo generovať myšlienky a nápady na zlepšenie životného prostredia na východnom Slovensku. Na „ideathone“ mala zastúpenie aj spoločnosť U. S. Steel Košice prostredníctvom Olívie Melegovej z úseku GM pre environment. Po úvodných prednáškach europoslanca Martina Hojsíka, riaditeľa nadácie Ekopolis Petra Medveďa a Marty Fandlovej z iniciatívy Mladí za klímu boli účastníci rozdelení do tímov. „Hľadali sme nízkonákladové riešenia do 1000 eur s aktívnym podielom dobrovoľníckej práce, ktoré by sa dali zrealizovať do troch mesiacov v rôznych lokalitách a komunitách v Košickom a Prešovskom kraji,“ hovorí Olívia.

Z množstva nápadov nakoniec hlasovaním vybrali a rozpracovali až do realizačnej fázy tri projekty: 1. vybudovanie kompostérov na školách, trhoviskách, sídliskách; 2. vzdelávanie marginalizovaných skupín ohľadne separácie odpadov; 3. výstavbu klimatických záhrad na školských a verejných priestranstvách.

Olíviin tím pracoval na prvom z nich. „Po analýze jednotlivých aspektov sme zhodnotili, že pre naštartovanie projektu bude najvhodnejšie upriamiť pozornosť na školy, nakoľko práve v tomto prostredí sú väčšinou splnené všetky potrebné podmienky, teda zdroj biologického odpadu, priestor pre kompostéry, pravidelná starostlivosť o kompost a pod. Okrem toho kompostovanie na školách má výchovno-vzdelávací vplyv na  samotné deti, čo zvyšuje ich environmentálne povedomie. Kompostovanie sa dá podať hravou formou výrobou letáčikov či hravých tabúľ, čím by sa celkovo podnietila chuť, zanietenosť a motivácia u detí, ktoré by osvetu šírili ďalej aj medzi svojimi rovesníkmi a rodičmi,“ zhodnotila tvorivú tímovú spoluprácu mladá environmentalistka z USSK. Jednoduchý projekt kompostovania má však aj širšie prínosy v podobe znižovania tvorby skleníkových plynov zo skládkovania vďaka zníženiu množstva biologického odpadu na skládkach, vybudovania správnych ekologických návykov, výchovy mladej generácie či zapojenia širšej komunity do ochrany životného prostredia.

Prvý ročník Ideathonu účastníci ukončili plní environmentálnej motivácie a zanietenosti pre implementáciu nápadov, ktoré zlepšia život obyvateľom na východe Slovenska, zvýšia environmentálne povedomie občanov a podporia ich k spolupráci na ďalších pozitívnych zmenách v prospech prírody a životného prostredia v regióne. „Ochrana klímy a životného prostredia začína tam, kde žijeme a aj jednotlivci dokážu toho veľa zmeniť,“ povzbudzuje aj ostatných k aktívnemu postoju Olívia Melegová.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...