KONTAKT  |    _eng _sk

Termín uzávierky výtvarnej súťaže pre deti sa blíži
           Pridané: 29.10.2007
Autor: Ivana NAGYOVÁ
Kategória: 43/2007

Najlepšie kresby pre kalendár Bezpečnosť práce

Súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2008, vyhlásil už po siedmy raz útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť v januári tohto roku. Výtvarné práce prijíma organizátor do 16. novembra 2007. Ostávajúce týždne sú príležitosťou pre všetkých, ktorí sa ešte nerozhodli, zobrať do rúk farbičky a vytvoriť pekný obrázok. Autorov dvoch najlepších prác vo svojej kategórii odmení organizátor hodnotnými vecnými cenami. Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice a spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice vo veku od 6 do 15 rokov.

Vyhlasovateľ očakáva výtvarné práce, ktoré čo najlepšie vyjadria, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na pracoviskách spoločnosti. Pri vyhľadávaní námetov sú pomôckou mesačné témy pozorovaní.

V tomto roku to boli:

  • ochrana pred pádom (január),
  • používanie bezpečnostných pásov v dopravných zariadeniach, dodržiavanie rýchlostí (február),
  • zabezpečenie, označenie, skúška (marec),
  • bezpečné označovanie, manipulácia a skladovanie chemických látok a prípravkov (apríl),
  • osobné ochranné pracovné prostriedky (máj),
  • predchádzanie tepelnej záťaži (jún),
  • ochrana sluchu (september),
  • bezpečnosť rúk (október)

A aké sú podmienky súťaže? Kreslite farebne na biely výkres s veľkosťou A4 (297 x 210 mm) - nepoužívajte perá, lesk a lepidlo. Nezabudnite na zadnú stranu uviesť meno, priezvisko a vek dieťaťa spolu s identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča (meno, osobné číslo, názov pracoviska - divízneho závodu alebo závodu, úseku, útvaru, číslo strediska, telefonický kontakt). Pripojte aj fotografiu autora kresby - portrét. Výkresy môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice najneskôr do 16. novembra 2007. Prípadné bližšie informácie získate na tel. č. 0917 704 228, kl. 3-4398

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu