Vyhľadávanie:

V Ženeve i Vysokých Tatrách o bezpečnosti

V Ženeve i Vysokých Tatrách o bezpečnosti

Medzinárodná výmena informácií

V uplynulých týždňoch sa uskutočnili dve významné podujatia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ktorých sa zúčastnili i zamestnanci našej spoločnosti.

V Ženeve bolo medzinárodné fórum bezpečnosti firmy DuPont za účasti svetových lídrov. Témou fóra bol Postoj majiteľov firiem k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Účastníci si vymieňali poznatky a skúsenosti z praxe. Veľký záujem bol o názory našich zástupcov, ktorí hovorili o význame podpory vlastníkov z pohľadu BOZP (informoval autor článku) i rozdieloch medzi systémom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v USA a na Slovensku, o ktorých hovoril generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu Robert W. Kennedy.

Druhým významným podujatím bola medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce vo Vysokých Tatrách, na ktorej sa zúčastnili tiež zástupcovia odborovej organizácie a dcérskych spoločností U. S. Steel Košice. Odzneli mnohé podnetné prednášky z oblasti európskej a slovenskej legislatívy, aplikácie BOZP v podmienkach súkromných organizácií, spôsobov zlepšovania stavu BOZP a podobne. Veľmi zaujímavý príspevok predniesol riaditeľ P.B.I., spol. s r.o. Na príklade krátkych video šotov objasňoval závažnosť výbuchov a význam protivýbuchovej prevencie. Počas podujatia si zástupcovia firiem intenzívne vymieňali informácie s reprezentantmi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...