KONTAKT  |    _eng _sk

V Ženeve i Vysokých Tatrách o bezpečnosti
           Pridané: 05.11.2007
Autor: Martin DEMČÁK
Kategória: 44/2007

Medzinárodná výmena informácií

V uplynulých týždňoch sa uskutočnili dve významné podujatia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ktorých sa zúčastnili i zamestnanci našej spoločnosti.

V Ženeve bolo medzinárodné fórum bezpečnosti firmy DuPont za účasti svetových lídrov. Témou fóra bol Postoj majiteľov firiem k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Účastníci si vymieňali poznatky a skúsenosti z praxe. Veľký záujem bol o názory našich zástupcov, ktorí hovorili o význame podpory vlastníkov z pohľadu BOZP (informoval autor článku) i rozdieloch medzi systémom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v USA a na Slovensku, o ktorých hovoril generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu Robert W. Kennedy.

Druhým významným podujatím bola medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce vo Vysokých Tatrách, na ktorej sa zúčastnili tiež zástupcovia odborovej organizácie a dcérskych spoločností U. S. Steel Košice. Odzneli mnohé podnetné prednášky z oblasti európskej a slovenskej legislatívy, aplikácie BOZP v podmienkach súkromných organizácií, spôsobov zlepšovania stavu BOZP a podobne. Veľmi zaujímavý príspevok predniesol riaditeľ P.B.I., spol. s r.o. Na príklade krátkych video šotov objasňoval závažnosť výbuchov a význam protivýbuchovej prevencie. Počas podujatia si zástupcovia firiem intenzívne vymieňali informácie s reprezentantmi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...