KONTAKT  |    _eng _sk

Tisícky eur na verejnoprospešné aktivity
           Pridané: 03.11.2014
Autor: -tf-
Kategória: 22/2014

Program Spoločne pre región opäť podporí inovatívne projekty na východnom Slovensku

Spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia otvorili 20. októbra 2014 v poradí už ôsmy ročník grantového programu Spoločne pre región, v ktorom prerozdelia spolu 13 500 eur na verejnoprospešné komunitné projekty na východnom Slovensku. Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice.

O grant v maximálnej výške 2500 eur sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. Finančné prostriedky poslúžia na podporu realizácie inovatívnych projektov vo sfére zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplných voľno-časových aktivít pre deti a mládež a environmentálneho vzdelávania. Administrátorom grantového programu Spoločne pre región je Karpatská nadácia.

"Spoločne robíme dobré veci pre veľký počet ľudí. Nejde len o to, že program podporujeme finančne, ale sú to najmä naši zamestnanci, ktorí aktívne prispievajú k zmene prostredia a života okolo seba," okomentoval výnimočnosť programu prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke.

Grantový program Spoločne pre región od začiatku svojej existencie až doteraz podporil vo východoslovenskom regióne spolu sedemdesiat šesť projektov, a to sumou takmer 200 tisíc eur.

"Program sa stal už tradičným nástrojom podpory komunity na východnom Slovensku a jeho otvorenie každoročne priam netrpezlivo očakávajú mnohé organizácie aj aktívni dobrovoľníci," uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Katarína Minárová. "Slúži zároveň ako nasledovaniahodný príklad spolupráce firmy a neziskovej organizácie. Sme radi, že spoločnosť U. S. Steel Košice pokračuje vo financovaní programu a takto dáva miestnym organizáciám šancu na zlepšenie života v mestách aj na vidieku."

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 5. januára 2015. Formulár žiadosti i ďalšie podrobnosti o programe sú zverejnené na webových stránkach www.usske.sk alebo www.karpatskanadacia.sk.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok