Vyhľadávanie:

U. S. Steel Košice a mesto Košice podpísali memorandum

U. S. Steel Košice a mesto Košice podpísali memorandum

Dnes bolo medzi U. S. Steel Košice a mestom Košice podpísané Memorandum o porozumení o plánovanej podpore dekarbonizačných projektov. Spoločné úsilie pri napĺňaní dekarbonizačných a modernizačných cieľov svojimi podpismi v priestoroch hutníckej firmy potvrdili prezident U. S. Steel Košice James E. Bruno a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Slovenská republika má záujem podporiť dekarbonizáciu priemyslu a prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku s cieľom naplniť vlastné ambície vyplývajúce z rôznych medzinárodných dohôd. EÚ sa zaviazala znížiť svoje emisie CO2 do roku 2030 o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Na Slovensku väčšinu emisií produkuje priemysel, a preto bude na splnenie tohto cieľa potrebná spolupráca medzi Slovenskou republikou a priemyslom.

Spoločnosť U. S. Steel Košice chápe dôležitosť dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a cieľov Zelenej dohody a z tohto dôvodu vyhodnocuje a pripravuje dekarbonizačné projekty, za predpokladu, že bude oprávnená uchádzať sa a dostane štátnu pomoc na realizáciu dekarbonizačných projektov. Kritickou podmienkou pre uskutočnenie dekarbonizácie je ekonomická životaschopnosť výroby.

„Chcem poďakovať pánovi primátorovi a aj mestu Košice za podporu, ktorej sa nám tu dostávalo za uplynulých 20 rokov. Ďakujem aj za podporu v týchto veciach, ktoré chceme riešiť spolu. V EÚ nás čakajú viaceré výzvy a míľniky v otázkach globálneho otepľovania alebo dekarbonizácie. Aby sa nám táto transformácia podarila, je dôležité mať podporu slovenskej vlády, našich zamestnancov, ale aj miestnych inštitúcií vrátane mesta. Zostavený plán pomôže nielen dekarbonizácii, ale aj modernizácii fabriky. Takisto to pomôže aj Slovensku, aby dosiahlo ciele v tejto oblasti, ktoré v rámci EÚ musí splniť. My potrebujeme ešte získať niektoré súhlasy z európskych inštitúcií. Čo sa týka financií, tie zatiaľ od EÚ na stole nie sú, ale som v tejto oblasti optimistom,“ skonštatoval James Bruno„Som presvedčený, že k dekarbonizácii musíme prispieť všetci,“ dodal.

Realizáciou plánovaných dekarbonizačných projektov by sa zabezpečilo výrazné zníženie emisií CO2, ako aj naplnenie cieľov Slovenskej republiky v oblasti prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Ak by boli všetky projekty úspešné, dokázala by U. S. Steel Košice znížiť emisie CO2 o 6,3 milióna ton použitím najmodernejších technológií. Vďaka týmto projektom by Slovensko splnilo viac ako 55 percent svojho dekarbonizačného cieľa.

„Ešte stále nie je rozhodnuté ani na jednej, ani na druhej strane, to znamená, ani na strane vlády SR, ani na strane U. S. Steel Corporation, že sa tento investičný zámer ide realizovať,“ povedal viceprezident U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga. Na projekt musia byť podľa neho splnené minimálne tri podmienky. K nim patrí, že Európska komisia podporí túto iniciatívu a odsúhlasí jednotlivé kroky, ktoré navrhuje vláda SR s cieľom dekarbonizovať priemysel na Slovensku. Nutná je tiež podpora zo strany vlády SR, ako aj samosprávy a jej inštitúcií, a taktiež vybudovanie príslušnej technologickej infraštruktúry podniku pre prevádzku s elektrickými oblúkovými pecami.

Vízia nízkoemisnej výroby ocele si bude vyžadovať značné investície, výskum, vývoj technológií a úsilie v projektoch dekarbonizácie a modernizácie. Memorandum podpísané s mestom Košice vytvára potrebný rámec na úrovni miestnej samosprávy tak, aby vzniklo vynikajúce pracovné prospešné pre všetkých. Slovensko týmto splní svoje ciele, čo v nasledujúcich desaťročiach bude prínosom pre životné prostredie, obyvateľov miest, zamestnancov a akcionárov. Po schválení projektov bude nasledovať séria nielen technických, ale aj administratívnych prác, kde každý ďalší krok bude podmienený efektívnym výkonom predchádzajúcich. S ohľadom na to, že U. S. Steel je významný zamestnávateľ, sa Útvar hlavného architekta mesta Košice podľa svojho šéfa Petra Kroppa konštruktívne postaví k týmto zámerom pri získaní príslušných povolení alebo zmien územného plánu tak, aby tieto ciele dosiahli čo najskôr.

„Už dlhodobo deklarujeme, že sa chceme stať Európskym hlavným zeleným mestom a preto sme sa prihlásili k rôznym misiám. Ak ich chceme naplniť, je dôležité podporovať USSK v ich úsilí a plniť ciele pri zlepšovaní životného prostredia na 100 percent. Budeme maximálne spolupracovať pri zmenách územného plánu a zrýchľovať procesy v rôznych odborných procesoch, ktoré súvisia s tým, aby sme v ten správny okamih mohli spolu predstúpiť pred vládu a povedať, že sme pripravení navzájom sa podporiť. S každom investíciou sa zároveň zvyšuje záruka toho, že táto spoločnosť bude ešte dlho pôsobiť v našom meste,“ vyhlásil primátor Jaroslav Polaček.

Zároveň treba mať na pamäti, že s podobnými riešeniami, ako má USSK, v súčasnosti prichádzajú aj iné krajiny EÚ, preto treba projekty riadiť čo najlepšie, aby sme v tvrdej konkurencii uspeli.

 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...